Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Pytanie do KE w sprawie zakazu stosowania kwasów tłuszczowych typu trans

25.01.18

W dniu 08.12.2017 Europosłowie z grupy EKR, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk oraz Valdemar Tomaševski wystosowali pytanie do Komisji w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania nienasyconych kwasów tłuszczowych typu trans. Otrzymaliśmy odpowiedź na przedłożone pytania.

Posłowie nawiązali do Amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków, która nakazała wycofanie z produkcji nienasyconych kwasów tłuszczowych typu trans. Wycofanie tych tłuszczów spowoduje m.in. zmniejszenie śmiertelności z powodu ataków serca i innych chorób układu sercowo-naczyniowego, ograniczy też występowanie cukrzycy typu II- argumentowali człokowie grupy EKR.

W dniu 24.01.2018 odpowiedzi udzielił komisarz Vytenis Andriukaitis:

„W dniu 3 grudnia 2015 r. Komisja przyjęła sprawozdanie dotyczące obecności nienasyconych kwasów tłuszczowych typu trans w żywności[1], zawierające wstępną analizę potencjalnej skuteczności środków, które mogłyby zostać przyjęte na szczeblu UE w celu ograniczenia spożycia tych tłuszczów w Unii. W sprawozdaniu tym stwierdzono wprawdzie, że wprowadzenie na drodze prawnej limitu zawartości tego rodzaju tłuszczów uzyskiwanych przemysłowo byłoby najbardziej skutecznym środkiem pod względem zdrowia publicznego, ochrony konsumentów i zgodności z rynkiem wewnętrznym, ale konieczne są dodatkowe analizy.

Zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa ocena skutków jest wymagana w przypadku inicjatyw Komisji, które mogą mieć znaczące skutki gospodarcze, środowiskowe lub społeczne. Służby Komisji pracują obecnie nad oceną skutków inicjatywy mającej na celu ograniczenie spożycia uzyskiwanych przemysłowo nienasyconych kwasów tłuszczowych typu trans w UE. Wstępną ocenę skutków opublikowano w dniu 11 października 2016 r. na stronie portalu Komisji poświęconego lepszemu stanowieniu prawa[2]. Obecnie finalizowane jest badanie zewnętrzne dotyczące skutków rozważanych wariantów.

Otwarte konsultacje publiczne uruchomiono dnia 17 listopada 2017 r., a uwagi można jeszcze przesyłać do dnia 9 lutego 2018 r.[3]. Rozważane warianty obejmują m.in. wprowadzenie na drodze prawnej wartości granicznych zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych typu trans w żywności, w sposób podobny jak uczyniła to Dania. Na dzień dzisiejszy Komisja nie jest w stanie przewidzieć ostatecznych wyników oceny skutków, a tym samym nie może się zobowiązać do realizacji konkretnego wariantu.”

[1]     COM(2015) 619.
[2]     2016_sante_143_trans_fats_en.pdf
[3]     open-public-consultation-initiative
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com