Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Debata na temat tzw. „Zielonej Księgi” detalicznych usług finansowych

21.11.16

Podczas wystąpienia apelowałem do Komisji Europejskiej aby oceniła skutki nowych regulacji na środowisko biznesu przed przedstawieniem dodatkowych przepisów, które potencjalnie mogą zaszkodzić podmiotom świadczącym usługi finansowe oraz ich klientom.

Sprzeciwiam się również punktowi 29. nawiązującemu do „przyjęcia wspólnej waluty przez wszystkie bez wyjątku państwa członkowskie”.

 

„Panie Przewodniczący,

W dobie postępu detaliczne usługi finansowe są ważnym elementem codziennego życia obywateli. Mamy tu do czynienia z dość rozsądnym sprawozdaniem, które szeroko prezentuje rozwiązania związane z usługami finansowymi, wskazując jednocześnie możliwości rozwoju tego sektora i kładąc nacisk na stworzenie bardziej otwartego, niedyskryminującego i konkurencyjnego rynku. Z tego typu usprawnień niewątpliwie skorzystają konsumenci oraz MŚP.

Osobiście, z oczywistych względów, nie zgadzam się tylko z ustępem 29 nawiązującym do „przyjęcia wspólnej waluty przez wszystkie bez wyjątku państwa członkowskie”.

doskonale wiemy, że żadne regulacje nie są dosknoałe dla wszystkich stron, którychone dotyczą dlatego apeluję do Komisji Europejskiej, aby zanim zaproponuje kolejne regulacje przeprowadziła odpowiednią ocenę skutków nowych regulacji na środowisko biznesu, tak, aby nie były one obciążające zarówno dla podmiotów świadczących usługi finansowe, jak i podmiotów z nich korzystających.”

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com