Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Debata nt. funduszy funduszy powierniczych dla Syrii i Afryki

12.11.15

W czasie mini-sesji plenarnej PE, która odbyła się 11 listopada 2015 roku w Brukseli, europoseł Stanisław Ożóg wypowiedział się także w kwestii funduszy powierniczych UE na rzecz Syrii i Afryki oraz wkładu państw członkowskich w te fundusze.

Fundusze powiernicze UE na rzecz Syrii i Afryki zostały utworzone przez Komisję Europejską w celu stworzenia systemu pomocy i wsparcia zarządzania migracjami na tych terenach.

Jak dotąd tylko nieliczne państwa europejskie zadeklarowały konkretne wsparcie finansowe dla tych funduszy. W związku z tym, Poseł Ożóg zapytał o kroki, jakie Komisja Europejska zamierza podjąć, jeśli sytuacja ta się nie zmieni oraz o wzajemne relacje i powiązania pomiędzy funduszami tworzonymi przez KE a instrumentami już funkcjonującymi.

„Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie

Komisja Europejska utworzyła fundusze powiernicze mające na celu wsparcie budowy stabilności i przyczynianie się do lepszego zarządzania migracjami.

Z definicji fundusz powierniczy jest mechanizmem stosowanym w dziedzinie współpracy rozwojowej w celu połączenia znacznych zasobów pochodzących od różnych darczyńców. Unia Europejska przeznaczyła znaczne środki na uruchomienie tych funduszy, ale oczekuje również, że państwa członkowskie uzupełnią to wsparcie. Jak dotąd niewiele państw przekazało konkretną pomoc. Pytanie: jakie kroki podejmie Komisja Europejska ażeby ta sytuacja się zmieniła?

Druga sprawa: niektóre z państw członkowskich, w tym Polska,  przeznaczą znaczne środki na inne programy takie jak na przykład Światowy Program Żywnościowy. Pytanie kolejne do przedstawicieli Komisji: na ile spójne są nowe fundusze powiernicze wobec już istniejących funduszy i programów.

Dziękuję bardzo.”

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com