Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Debata nt. Przejrzystości transakcji finansowania papierów wartościowych

29.10.15

Podczas sesji Plenarnej w Strasburgu dnia 28 października 2015, odbyła się debata pod na temat „Przejrzystość transakcji finansowania papierów wartościowych”. Poseł Stanisław Ożóg wypowiedział się w sprawie sprawozdania, którego głównym celem jest zwiększenie stabilności finansowej w UE.

Europoseł stwierdził że co do zasady projekty takie jak: zwiększenie przejrzystości działalności rynkowej, jak transakcje finansowania papierów wartościowych, w gruncie rzeczy są słuszne i leżą w długofalowym interesie zarówno sektora finansowego, jak i całej europejskiej gospodarki. Jednakże co do niektórych zapisów grupa ECR miała pewne zastrzeżenia.

Grupa EKR w ścisłej współpracy z PPE oraz ALDE zgłosiła poprawki, dzięki którym udało się złagodzić wydźwięk wielu kontrowersyjnych kwestii przedstawionych w projekcie sprawozdania, m.in.

  • zmniejszyć wymogi w zakresie podawania informacji spółek giełdowych do wiadomości publicznej, tak, by były one jednocześnie nadal przydatne udziałowcom,
  • wprowadzić stopniowość, aby złagodzić problem równoczesnego wprowadzania obowiązku zgłaszania transakcji,
  • usunąć przepis dotyczący redukcji wartości zabezpieczeń w oczekiwaniu aż Rada Stabilności Finansowej zakończy swoje prace w tym zakresie.

Stanisław Ożóg stwierdził jednocześnie że do niektórych mechanizmów finansowych, które pomogą osiągnąć założone cele trzeba podejść z dozą ostrożności.

„Panie Przewodniczący,

Głównym celem sprawozdania jest zwiększenie stabilności finansowej w UE. Ten cel można osiągnąć poprzez zwiększenie przejrzystości takich rodzajów działalności rynkowej jak transakcje finansowania papierów wartościowych, lombardowanie oraz inne struktury finansowania o skutkach gospodarczych równoważnych skutkom transakcji finansowania papierów wartościowych.

Propozycje zawarte w projekcie w gruncie rzeczy są słuszne i leżą w długoterminowym interesie zarówno sektora finansowego, jak i całej europejskiej gospodarki. Grupa EKR miała tutaj jednak zastrzeżenia, co do niektórych zapisów, które w proponowanej wersji nie pozwalały w pełni realizować intencji zawartych w preambule.

Grupa EKR w ścisłej współpracy z PPE oraz ALDE zgłosiła poprawki, dzięki którym udało się złagodzić wydźwięk wielu kontrowersyjnych kwestii przedstawionych w projekcie sprawozdania, m.in.

  • zmniejszyć wymogi w zakresie podawania informacji spółek giełdowych do wiadomości publicznej, tak, że obecnie są one proporcjonalne, a jednocześnie nadal przydatne udziałowcom,
  • udało się też wprowadzić stopniowość, aby złagodzić problem równoczesnego wprowadzania obowiązku zgłaszania transakcji,
  • a także usunąć przepis dotyczący redukcji wartości zabezpieczeń w oczekiwaniu aż Rada Stabilności Finansowej zakończy swoje prace w tym zakresie.

Osobiście jednak z ostrożnością odniósłbym się do niektórych mechanizmów osiągania założonego celu.”

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com