Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Debata nt. sprawozdania rocznego Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015

21.11.16

Podczas debaty na temat sprawozdania rocznego EBC w Strasburgu negatywnie zaopiniowałem roczny raport EBC.

Debata inaugurująca listopadową sesję plenarną w Strasburgu poświęcona była sprawozdaniu rocznemu Europejskiego Banku Centralnego za rok 2015. Podczas wymiany zdań z prezesem EBC Mario Draghi głos zabrał eurodeputowany PiS, Stanisław Ożóg.

Jak zaznaczył Stanisław Ożóg, pozytywne jest, że sprawozdanie Parlamentu Europejskiego prezentuje umiarkowanie krytyczne podejście w stosunku do raportu EBC, szczególnie jeśli chodzi o utrzymanie ujemnych stóp procentowych. Zdaniem europosła PiS jest to jednak za mało.

„Nie mogę głosować za raportem, który akceptuje i ‚z zadowoleniem przyjmuje’ stosowanie przez EBC polityki obrony euro ‚za wszelką cenę’, korzystając przy tym z tak niekonwencjonalnych środków jak m.in. program zakupu aktywów” – mówił Ożóg. Dodał, iż takie praktyki można nazwać wręcz dodrukowaniem pieniędzy.

W opinii europosła niepokojący jest również apel o ukończenie tworzenia unii bankowej i unii rynków kapitałowych. „Są one, mówiąc skrótowo, poważnym zagrożeniem nie tylko dla krajów znajdujących się w strefie euro. Dziwi mnie, że o tym się milczy” – zakończył polski polityk.

„Pani Przewodnicząca,

Cieszy mnie, że sprawozdanie prezentuje umiarkowanie krytyczne podejście Parlamentu Europejskiego w kwestii reakcji na raport EBC, szczególnie, jeśli chodzi o utrzymanie ujemnych stóp procentowych.

Moim zdaniem to jednak za mało.

Nie mogę jednak głosować za raportem, który akceptuje i „z zadowoleniem przyjmuje” stosowanie przez EBC polityki obrony euro „za wszelką cenę”, korzystając przy tym z tak niekonwencjonalnych środków jak m.in. program zakupu aktywów. Nazwałbym to wręcz drukowaniem pieniędzy.

Moje obawy budzi również apel o ukończenie tworzenia unii bankowej i unii rynków kapitałowych, które, mówiąc skrótowo, są przecież poważnym zagrożeniem nie tylko dla krajów znajdujących się w strefie euro, dziwi mnie, że o tym się milczy.”

źródło: Biuro prasowe EKR
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com