Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Debata o stanie Unii

12.09.18

12 września w Strasburgu podczas posiedzenia plenarnego odbyła się debata o stanie Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił orędzie, w którym zaznaczył najważniejsze problemy z jakimi boryka się UE, podkreślając równorzędnie sukcesy które osiągnęła. Przemówienie tym bardziej istotne, że jest to jego ostanie orędzie w tej kadencji.

Na początku przewodniczący odniósł się do I Wojny Światowej. Jego wypowiedz miała zapewne przestrzec przed bratobójczymi sporami. Zaznaczył, że jego słowa nie mają na celu wywołania strachu przed kolejną wojną. Wzywał do jednoczenia się, wzajemnego szacunku i pokoju, pomiędzy krajami członkowskimi. „Zjednoczeni w Europie jesteśmy siłą, której nie można lekceważyć”, więc „Powiedzmy ‚tak’ dla patriotyzmu (…), mówmy ‚nie’ dla nacjonalizmów”. – mówił Juncker.

Następnie przyszedł czas gorący na temat wyjścia Unii z kryzysu . Przewodniczący KE z dumą opowiadał o ogólnym wzroście w UE , której gospodarka jest piąta na świecie. Twierdził, że Unia Europejska jest największym zjednoczonym rynkiem i będzie ustalać standardy.

Zwrócił uwagę na wzrost zatrudnienia, w szczególności na liczbę pracujących kobiet, która jeszcze nigdy nie była tak wysoka jak obecnie. Bardzo pozytywnym faktem jest też powrót inwestycji do Europy. Jednak podkreślił, że największym sukcesem jest wyjście Grecji z kryzysu, której udało się to po „Herkulesowych wysiłkach”.

Podkreślił, iż sytuacja wspólnej waluty to temat którego nie można lekceważyć.  Pomimo tego, że Euro istnieje dopiero od 20 lat, to w obecnym czasie jest drugą światową walutą, więc państwa członkowskie powinny dołożyć wszelkich starań aby ten środek płatniczy odgrywał w większym stopniu rolę na scenie międzynarodowej. Jednym z najważniejszych postulatów jakie zaznaczyła wspólnota Europejska to suwerenność, a za pośrednictwem euro można ją okazywać. „Gospodarka UE powinna być otwarta ale nie naiwna” – zakończył temat gospodarki Przewodniczący.

Nowo poruszoną kwestią była współpraca z Afryką. Juncker wyraził chęć jej nawiązania, jednocześnie stwierdzając, że kontynent ten nie potrzebuje litości ale partnerstwa. Szef KE chciałby stworzyć ramy, które pozwolą przyciągnąć inwestorów do Afryki. Twierdził również , że studenci i badacze z tego kontynentu powinni zostać wsparci. Projekty na tym obszarze opiewają 24 mld euro. 

Kolejną sprawą była sytuacja obywateli UE, szczególnie w kontekście konieczności ochrony środowiska i bezpieczeństwa Europy. Zaznaczył, że nie można doprowadzić do sytuacji w której Europa zostanie zmilitaryzowaną wspólnotą. Dodatkowo bardzo ważnym osiągnięciem dla UE jest program „Galileo” oraz program „Erasmus”, dający możliwość rozwoju młodym obywatelom UE.

Szef KE uważa, iż jedynie w pełni zjednoczona Unia Europejska osiągnie dobrobyt, a jedność nie powinna dotyczyć jedynie gospodarki i polityki, ale również obronności która jest niezbędna.

Odnośnie zmiany czasu przewodniczący wypowiedział się jednoznacznie, że Komisja Europejska nie będzie regulować sprawy na poziomie unijnym, a kraje członkowskie same mogą zdecydować czy pozostać przy zmianie czasu. W jego opinii należy zlikwidować „zmianę czasu„.

Jean-Claude Juncker wspomniał o akcjach polskich strażaków podczas pożarów w Szwecji, które według niego powinny być agrumentem do rozbudowania sieci pomocy podczas klęsk żywiołowych i innych katastrof.

Po zakończeniu tego dość optymistycznego orędzia, otwarto debatę w której posłowie mogli wyrazić swoje zdanie odnośnie tematów poruszonych przez przewodniczącego KE. Wśród mówców przeważały skrajne opinie – niektórzy przyznawali rację Junckerowi, inni wręcz przeciwnie, byli oburzeni jego nad wymiar pozytywną wypowiedzią. Wielu uznało, iż na łamach Unii Europejskiej przymykane są oczy na pewne istotne sprawy jak np. ograniczenie demokracji i wolności obywatelskich.

Według eurodeputowanych dużym problemem są zmiany klimatu, które coraz częściej dotykają obywateli. Pożary, trzęsienia ziemi i wielkie susze, które coraz częściej dotykają kraje członkowskie są utrapieniem, a zapobieganie tym klęską dla Unii Europejskiej powinno stać się priorytetem. Byli i tacy, którzy ostro i w dość ciekawy sposób krytykowali postawę Komisji Europejskiej mówiąc, że: ,,powinniśmy słuchać słońca i wiatru, a nie Trumpa i Putina’’.

Posłowie bardzo często zaznaczali, iż opracowanie minimalnych standardów zdrowotnych i społecznych jest istotna sprawą, której UE nie powinna lekceważyć. Minimalny dochód dla każdego obywatela powinien być normą ogólnoeuropejską.

Podczas posiedzenia padło istotne pytanie ,,Czy możemy powiedzieć, że kryzys się skończył?’’ Znaczący był brak odpowiedzi na to pytanie.

Wielu skrytykowało natomiast wypowiedź Jean-Claude Junckera twierdząc, że opisana Europa pokoju, dobrobytu i suwerenności to jedynie znakomity slogan bez pokrycia. Kwestię patriotyzmu europejskiego, również skomentowali negatywnie zarzucając przewodniczącemu zbyt dużą otwartość.

Duży odsetek uczestników zastanawiał się dlaczego patriotyzm na poziomie kraju to ksenofobia, a na poziomie europejskim coś wspaniałego, i dlaczego ludzie mają mieć większe poczucie zjednoczenia z Unią Europejską niż z własnym krajem. Inni zaś twierdzili, że można być równocześnie patriotą europejskim i krajowym, ponieważ jedno nie wyklucza drugiego.

Warto podkreślić, że eurodeputowani w większości uważają , że każde państwo powinno mieć możliwość wyboru i nie sprawiedliwe jest nakładanie łatki ksenofobów państwom jak np. Polska czy Węgry, które odmówiły przyjęcia uchodźców.

Czy pokój i dobrobyt jest możliwy bez spójności? Obietnice, a rzeczywistość to zupełnie co innego.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com