Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Debata w PE nt. międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej

29.11.17

29 listopada w Parlamencie Europejskim w Brukseli odbyła się debata nt. międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej. W imieniu delegacji PiS głos w debacie zabrał Stanisław Ożóg.

Delegacja Prawa i Sprawiedliwości popiera ustanowienie przepisów przejściowych od 1 stycznia 2018 roku ws. międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

„Rozwiązanie to jest wręcz konieczne, ponieważ całościowa implementacja MSSF 9 na tym etapie może spowodować, że banki zgromadzą wprawdzie duże rezerwy na wypadek oczekiwanych strat kredytowych, ale jednocześnie spadną proporcje ich kapitału wymaganego regulacyjnie” – mówił Stanisław Ożóg.

Europoseł PiS podkreślił, że w okresie przejściowym przewidziano możliwość wliczania przez banki jako tzw. kapitał dodatkowy do ich kapitału podstawowego części zwiększonych rezerw, co przyczyni się do stabilności finansowej tego sektora i ułatwi implementację całej dyrektywy.

„Pozostaje jednak mieć nadzieję, że banki dobrze wykorzystają dany im dodatkowy czas na dostosowanie się do nowych regulacji i bez ryzyka utraty płynności swoich aktywów zbudują solidniejsze rezerwy na pokrycie ewentualnych strat kredytowych tak, by scenariusz z roku 2007, kompromitujący dla rynku kredytów bankowych, się nie powtórzył” zaznaczył Ożóg.

 

„Szanowni Państwo,

delegacja polska w Grupie EKR w pełni popiera ustanowienie przepisów przejściowych od 1 stycznia 2018 roku w sprawie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Rozwiązanie to jest konieczne, ponieważ całościowa implementacja MSSF 9 na tym etapie może spowodować, że banki zgromadzą wprawdzie duże rezerwy na wypadek oczekiwanych strat kredytowych, ale jednocześnie spadną proporcje ich kapitału, wymaganego regulacyjnie.

Przewidziana w okresie przejściowym możliwość wliczania przez banki (jako tzw. kapitał dodatkowy) do ich kapitału podstawowego części zwiększanych rezerw przyczyni się do stabilności finansowej tego sektora i ułatwi implementację samej dyrektywy. Pozostaje mieć nadzieję, że banki dobrze wykorzystają dany im dodatkowy czas na dostosowanie się do nowych regulacji i bez ryzyka utraty płynności swoich aktywów zbudują solidniejsze rezerwy na pokrycie ewentualnych strat kredytowych tak, by scenariusz z roku 2007, kompromitujący dla rynku kredytów bankowych, już się nie powtórzył.”

Źródło: Biuro Prasowe EKR
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com