Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Dialog gospodarczy i wymiana poglądów na temat rocznej analizy wzrostu gospodarczego

28.11.17

W poniedziałek 27 listopada w Parlamencie Europejskim na posiedzeniu komisji ds. gospodarczych i monetarnych miał miejsce dialog gospodarczy i wymiana poglądów na temat rocznej analizy wzrostu gospodarczego i sprawozdania przedkładanego w ramach mechanizmu wczesnego ostrzegania.

Na posiedzeniu komisji obeni byli Valdis Dombrovskis – wiceprzewodniczący Komisji i komisarz ds. euro i dialogu społecznego, odpowiedzialnym też za stabilność finansową, usługi finansowe i unię rynków kapitałowych oraz Pierre’e Moscovici – komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł.

Podczas posiedzenia zastanawiano się jak sprawić by Europa stała sie jeszcze bardziej atrakcyjna dla inwestorów, a tym samym przyciągała nowe inwestycje, które pobudziłyby gospodarkę całej unii. Co ciekawe, ze strony europosłów dało sie słyszeć podzielone głosy na temat Planu Junckera.

Valdise Dombrovskis zapewnił, że skupia się przede wszystkim na inwestycjach w „badania i rozwój” oraz w tzw. „know-how” – to co zapewni unii zwiększyć wzrost ekonomiczny. Jednak, pomimo jego zapewnień zarzucono mu brak jakichkolwiek inwestycji publicznych – obserwujemy jedynie inwestycje w sektorze prywatnym.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com