Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Komisja Europejska nieproporcjonalnie rozdysponowała fundusze z EFSI

08.06.16

8 czerwca, trzeciego dnia sesji plenarnej w Strasburgu dyskutowano m.in. na temat oświadczenia Komisji w sprawie śródokresowego przeglądu planu inwestycyjnego Unii Europejskiej, tzw. planu Junckera.

Od 2015 roku Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFSI) zainicjował inwestycję 100 miliardów euro dla blisko 250-ciu projektów infrastrukturalnych i biznesowych w 24 państwach członkowskich. Na czerwcowej sesji plenarnej Komisja Europejska wydała oświadczenie w sprawie śródokresowego przeglądu Planu Inwestycyjnego Unii Europejskiej

W czasie dyskusji głos zabrał europoseł Stanisław Ożóg. Polityk zauważył, iż istnieją ogromne różnice w dysponowaniu środkami funduszu dla poszczególnych krajów.

Większość projektów, tak jak było wspomniane, jest realizowanych w zachodniej części Europy” – powiedział.

W ramach finansowania z EFSI zatwierdzono 64 projekty infrastrukturalne i innowacyjne oraz 185 umów w sprawie finansowania małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Polska otrzymała wsparcie finansowe na kwotę 8 mld Euro na realizację jednego projektu infrastrukturalnego i innowacyjnego – uruchomienie dwóch linii produkcyjnych mleka w proszku oraz pięciu umów finansowania MŚP.

Środki te rozdysponowano nieproporcjonalnie do potrzeb i stopnia rozwoju poszczególnych krajów. Dla porównania, inne państwa członkowskie otrzymały fundusze na realizację: we Włoszech (8 projektów – 27 umów), we Francji (14 projektów – 19 umów), w Wielkiej Brytanii (7 projektów -13 umów), w Niemczech (4 projektów – 15 umów), w Hiszpanii (6 projektów – 8 umów) i w Belgii (3 projektów – 6 umów).

Być może powodem tego stanu jest decyzja Komisji Europejskiej, że podczas przydzielania środków finansowych w ramach EFSI obowiązywać będzie zasada „kto pierwszy ten lepszy”. Istnieje podejrzenie, że polskie projekty inwestycyjne nie zostały złożone dostatecznie wcześnie by otrzymać wsparcie finansowe z Funduszu.

Europoseł odniósł się także do ingerencji Komisji Europejskiej w wewnętrzne sprawy Polski przez co Komisja Europejska stała się stroną w sporze.

Warto w tym miejscu wspomnieć, że 15 stycznia 2016 polscy europosłowie z EKR (Janusz Wojciechowski, Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk i Jadwiga Wiśniewska) wystosowali pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie debaty dotyczącej sytuacji w Polsce, jaka odbyła się 13 stycznia 2016 roku, w którym pytali między innymi na podstawie jakiej podstawie KE zaangażowała się w spór o Trybunał Konstytucyjny.

W odpowiedzi Komisja Europejska wykazała się zlekceważeniem postawionych pytań. W sposób wymijający odpowiedziała na pytania w kwestii swoich kompetencji w kontekście zajmowania się sprawami Polski. Komisja nie udzieliła żadnej konkretnej odpowiedzi na szereg pytań ze strony polskich posłów. Warto zaznaczyć, że odpowiedź Komisji przyszła po ponad trzech miesiącach od czasu zadania pytania (Komisja ma 6-8 tyg. na udzielenie odpowiedzi).

Odpowiedź KE na pytanie o zasadność ingerencji w sprawy Polski

Takie działanie budzi wątpliwości co do prawidłowości działania Komisji Europejskiej. Z jednej strony zajmuje się ona sprawami, które leżą w kompetencji państw członkowskich, z drugiej zaś strony można podejrzewać, iż instytucja ta niedostatecznie przykłada się do wypełniania swoich obowiązków. Szczególnym tego przykładem są m.in. decyzje o przyznawaniu środków w ramach EFSI.

W dalszej części swojego wystąpienia Stanisław Ożóg pytał, czy w przypadku decyzji o przyznaniu finansowania projektów w Polsce w ramach EFSI decydowały kwestie polityczne. „Panie przewodniczący, mam pytanie. Z czego biorą się te różnice? Czy problem leży tylko w jakości projektów przedstawianych przez poszczególne kraje? Czy może w przypadku mojego kraju – Polski, gdzie komisja Europejska stała się praktycznie strona w konflikcie wewnętrznym współdecydują kwestie polityczne?” ­– mówił europoseł z PiS.

W czasie debaty decyzję Komisji Europejskiej krytykowali nie tylko posłowie z krajów, które uważają się za pokrzywdzone, ale także z państw, które odgrywają znaczącą rolę w strukturach unii tj. na przykład Niemcy.

Podczas czerwcowej sesji plenarnej, Komisja Europejska złożyła oświadczenie w sprawie swojego pierwszego przeglądu trzyletniego planu inwestycyjnego w rok po politycznym porozumieniu z EFSI. Komisja przyjęła sprawozdanie w dniu 1 czerwca, a także opublikowała informacje nt. stanu inwestycji EFSI na specjalnej stronie internetowej ze szczegółami na temat aktualnych zmian w planie inwestycyjnym. EFSI będzie przedmiotem sprawozdania z realizacji Parlamentu Europejskiego.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com