Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Mario Draghi na posiedzeniu komisji ds. gospodarczych i monetarnych

21.11.17

W poniedziałek 20.11.2017 w Parlamencie Europejskim miał miejsce dialog walutowy z Mariem Draghim, prezesem Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Przedstawił on raport z prowadzonych obecnie działań EBC. Zapewnił. że wszystkie czynności mają na celu utrzymanie poziomu – a nawet jeszcze większy wzrost gospodarki Europy.

Poinformowano, że Europejski Bank Centralny nadal utrzymuje stopy procentowe na poziomie 0%. Na marginesie warto wspomnieć – program, który ma pobudzić rynek, to skupowanie przez EBC obligacji za pomocą świeżo dodrukowanej waluty (do tej pory Europejski Bank Centralny zasilał rynek obligacji skarbowych i korporacyjnych kwotą 60 mld euro miesięcznie).

Pomimo zapewnień, wielu zastanawia się czy dodruk waluty i utrzymywanie wysokich cen na rynkach finansowych może trwać w nieskończoność? Rynek obligacji już teraz pokazuje, że niekoniecznie. Działania rządów i banków centralnych związane z kreowaniem nowej waluty przynoszą coraz bardziej widoczne efekty w postaci wyższej inflacji. Wyższa inflacja zmniejsza atrakcyjność obligacji – co z kolei doprowadza do spadku cen obligacji, czyli wzrostu ich rentowności.

Następnie odbyło się wysłuchanie publiczne z udziałem Mario Draghiego jako przewodniczącego Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego. Podczas posiedzenia, członkowie komisji mieli możliwość zadawania pytań. 

Raz jeszcze część europosłów zarzuciła EBC, że skupuje on obligacje nie tylko państw członkowskich strefy euro, które mają problemy z płynnością, ale również obligacje korporacyjne. Chociaż na początku EBC obiecywał, że skupowane będą wyłącznie obligacje z najwyższym ratingiem, to najnowsze dane mówią co innego.

Na koniec warto zaznaczyć, że polityka prowadzona obecnie przez EBC jeszcze 15-20 lat temu była domeną krajów takich jak Zimbabwe czy Kongo – dziś stało się to standardem. Podobnie Chiny w przeciągu ostatnich lat swój rozwój gospodarczy zawdzięczają przede wszystkim dodrukowi pieniędzy.

Osobiście nie zgadzam się z polityką Draghiego i Europejskiego Banku Centralnego gdyż w nadchodzących latach planuje się dodruk pieniędzy w kwocie billiona pięciuset miliardów euro. Dla porównania – budżet perspektywy finansowej 2014-2020 wynosi mniej niż bilion euro…

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com