Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Mario Draghi – prezes Europejskiego Banku Centralnego

25.09.17

25 września w ramach posiedzenia komiscji ds. Gospodarczych i Monetarnych odbyło się spotkanie z prezesem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) – Mario Draghim. Poruszono na nim wiele tematów związanych z polityką finansową prowadzoną przez EBC.

Mario Draghi przedstawił pakiet działań polityki monetarnej (CSPP) i jego poszczególne elementy, które zostały wdrożone w czerwcu 2014. W roku 2017 PKB w Unii Europejskiej ma wynieść 2,8 % w skali rocznej. Wg jego słów kraje członkowskie obecnie wychodzą z kryzysu i widać wzrost poszczególnych gospodarek, co nie zmienia faktu, że trzeba obserwować również funkcjonowanie gospodarek takich państw jak: Stany Zjednoczone, Chiny czy Rosja.

Od czerwca 2016 r. zakupiono obligacje korporacji z ponad 20 krajów członkowskich o łącznej wartości 120 mln Euro, dzięki EBC planowało poprawić ich warunki finansowe. W planach EBC jest utrzymanie stabilności cenowej strefy Euro oraz oddziaływanie na krajowe banki centralne by działały zgodnie ze wskazówkami EBC. Warunkiem poprawy finansowania strefy Euro jest zniesienie krajowych rynków kapitałowych oraz stworzenie unijnego rynku kapitałowego.

Obniżono także prognozy dla UE na przyszły rok z uwagi na cenę ropy naftowej na rynkach światowych oraz recesję w Stanach Zjednoczonych. W rekomendacjach prezes EBC zaleca stworzenie usprawnienie europejskiego systemu nadzoru finansowego, stworzenie mapy drogowej dla rynków kapitałowych, czy rewizję programu mikrooszczędnościowego, który pozwoli na sprawniejsze funkcjonowanie małym i średnim przedsiębiorcom (MŚP).

Na spotkaniu poruszono także temat kryptowalut, instrumentów służących do spekulacji giełdowych. Zdaniem prezesa Draghi’ego trzeba się przyjrzeć temu zjawisku, wskazać jego rozmiar oraz wpływ na gospodarkę europejską.

Kolejnym tematem były tzw. bańki w sektorze nieruchomości. Bańka powstaje w mieście czy regionie, gdzie następuje nagły wzrost cen nieruchomości. Zdaniem prezesa EBC, bańki w sektorze budowlanym są zjawiskiem uzależnionym od specyfiki danego miasta (np. stolica), liczbie udzielanych kredytów, polityce mieszkaniowej czy braku podaży na rynku nieruchomości.

Następnie zajęto się aktywami osieroconymi (stranding assets) oraz kwestią wykupu obligacji przedsiębiorstw wspierających zieloną, ekologiczną politykę, ochronę klimatu i środowiska. Zdaniem prezesa, głównym zadaniem Banku Centralnego jest utrzymanie stabilności finansowej strefy Euro, natomiast drugorzędną sprawą są inne kwestie.

Przedstawiono również sytuację krajów takich jak Polska, Czechy czy Węgry, które w umowie traktatowej zobowiązały się do przyjęcia europejskiej waluty, co jest kluczowym zadaniem Komisji Europejskiej, jednak prezes Draghi podkreślił, że żadne z tych państw nie spełnia jeszcze warunków by wprowadzić walutę Euro, stąd nie można dokładnie określić terminu takiej decuzji. Może ona zapaść w przyszłym roku, podczas składania raportu Radzie Europejskiej.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com