Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Nowe rozwiązania w kwestii VAT na szczeblu europejskim

03.10.18

Podczas sesji plenarnej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu miała miejsce debata nad dwoma sprawozdaniami dotyczącymi nowych regulacji VAT. Pierwsze sprawozdanie odnosiło się do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej, drugie – nowych zasad regulacji stawek podatkowych VAT.

W imieniu grupy EKR głos w niej zabrał europoseł PiS, Stanisław Ożóg.

Polski polityk podkreślał, że delegacja polska Grupy EKR popiera podstawowe kierunki reformy systemu VAT na poziomie europejskim. Stanisław Ożóg dodał, że obie inicjatywy legislacyjne Komisji wpisują się w politykę obecnego rządu polskiego, który od samego początku podjął zdecydowane działania uszczelniające system podatkowy VAT w Polsce.

„Trzeba podkreślić, że [rząd polski] odniósł na tym polu spektakularne wręcz sukcesy” – mówił eurodeputowany.

W odniesieniu do pierwszego projektu sprawozdania, dotyczącego harmonizacji i uproszczenia przepisów, europoseł podkreślał, że delegacja PiS  popiera wszystkie tzw. cztery filary nowej regulacji. Zwrócił jednak uwagę na kontrowersyjną koncepcję tzw. „podatnika certyfikowanego”.

„Pragnę zwrócić uwagę, że Rada i Komisja już dawno porozumiały się co do zrezygnowania z tego projektu, a zatem nasza parlamentarna konsultacja nie nadąża za rozwojem wydarzeń. Czy nie jest to co najmniej dziwne?” – pytał Ożóg, wyjaśniając, że z tego właśnie powodu delegacja polska EKR w głosowaniu nad tym sprawozdaniem wstrzyma się od głosu.

Europosłowie PiS poparli z kolei projekt drugiego sprawozdania, dotyczącego harmonizacji stawek VAT, ponieważ, jak argumentował Stanisław Ożóg, zwiększa on elastyczność regulacji stawek przez państwa członkowskie oraz dobrze wyważa dwa aspekty legislacji: elastyczność i niezbędną minimalną harmonizację.

„Polska przez ostatnie 2 lata zapobiegała przecież o nadanie takiego kierunku przedmiotowej reformie” – mówił polityk.

Źródło: Biuro Prasowe EKR
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com