Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Odpowiedź KE w sprawie afery wokół skażenia kurzych jaj

24.11.17

23 listopada otrzymaliśmy odpowiedź Komisji Europejskiej KE w sprawie afery wokół skażenia kurzych jaj, które 25 września 2017 roku złożyli europosłowie z frakcji EKR – Stanisław Ożóg oraz Zbigniew Kuźmiuk.

Konsumenci w całej Europie są zaniepokojeni skandalem jaki rozpoczął się wraz z ujawnieniem informacji o użyciu przez holenderskich hodowców drobiu owadobójczej substancji – fipronilu, której stosowanie jest zakazane w hodowli zwierząt w celach spożywczych.

Substancja ta może być szkodliwa dla zdrowia w przypadku spożycia. Afera, w rezultacie której miliony jaj wycofano z półek, a kilkaset ferm zamknięto, dotyczy kilkunastu państw. Niepokoi ogromna skala zjawiska oraz informacje o niedopełnieniu przez odpowiedzialne służby państw, których dotyczył problem, obowiązku niezwłocznego powiadomienia władz europejskich o zagrożeniu sanitarnym.

W związku z powyższym:

  1. Czy Komisja podejmuje działania i monitoring, aby chronić konsumentów przed podobnymi nieuczciwymi praktykami jak w przypadku producentów jaj?
  2. W jaki sposób Komisja będzie zapobiegać w przyszłości podobnym zagrożeniom?

23 listopada w imieniu Komisji odpowiedział komisarz Vytenis Andriukaitis:

„Dostępne informacje wskazują, że zagrożenie dla zdrowia publicznego związane z pozostałościami fipronilu w jajach i mięsie kur niosek pochodzącymi z niezgodnego z prawem stosowania fipronilu na fermach kur niosek było niewielkie i zostało szybko zażegnane.

Podczas konferencji ministerialnej w sprawie działań następczych dotyczących incydentu z fipronilem, zorganizowanej przez Komisję 26 września 2017 r., państwa członkowskie i Komisja uzgodniły szereg konkretnych środków, które wzmocnią działania UE w zakresie przeciwdziałania oszustwom w branży spożywczej i nielegalnej działalności mającej wpływ na bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego[1]. Środki te dotyczą w szczególności wyzwań wynikających ze złożoności łańcuchów dostaw żywności, która wymaga od państw członkowskich (wspieranych przez Komisję) utrzymania silnych i skutecznych systemów i procedur kontroli oraz komunikowania się i współpracy na wszystkich szczeblach.

Zgodnie z konkluzjami konferencji ministerialnej zadbamy również o wzmocnienie elastyczności kontroli pozostałości na poziomie UE, oceniając istniejące programy monitorowania oparte na ocenie ryzyka i modyfikując je tak, by umożliwiały wczesne wykrywanie ewentualnego stosowania nielegalnych substancji lub stosowania substancji niezgodnie z przeznaczeniem oraz bezzwłoczną reakcję państw członkowskich na pojawiające się zagrożenia.

Na początku października 2017 r. Komisja zorganizowała ponadto wyjazdy wyjaśniające do państw członkowskich, w których pierwotnie doszło do skażenia, aby zgromadzić informacje na potrzeby przyszłych działań następczych związanych z tym incydentem.”

 

[1]     https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/rasff_fipronil-incident_conclusions_201709.pdf
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com