Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Odpowiedź KE w sprawie pomocy dla hodowców trzody chlewnej

11.04.18

Ze względu na regularnie spadające od miesięcy ceny skupu, coraz mniej opłacalna staje się produkcja mięsa na rynku wieprzowiny.

Europosłowie Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk oraz Waldemar Tomaszewski zwrócili się do Komisji Europejskiej o podjęcie przez skutecznych działań poprawiających sytuację chodowców, w tym uruchomienie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny i przyznanie producentom świń pomocy finansowej w związku ze spadkiem opłacalności produkcji.Odpowiedź udzielona przez komisarza Phila Hogana

11 kwietnia w imieniu Komisji odpowiedział komisarz Phil Hogan:

„W ramach rozporządzenia (UE) nr 1308/2013[1] Komisja jest uprawniona do interwencji na rynku wieprzowiny za pomocą dopłat do prywatnego przechowywania, biorąc pod uwagę ceny rynkowe, koszty produkcji oraz konieczność reagowania na szczególnie trudną sytuację na rynku.

Obecna sytuacja na rynku wieprzowiny w UE nie może być uznana za trudną, w szczególności biorąc pod uwagę, że ceny trzody chlewnej w całej Unii Europejskiej – w tym w Polsce – wzrastają, natomiast koszty paszy pozostają na umiarkowanych poziomach, a wywóz wykazuje dobre wyniki.

Komisja stale monitoruje rozwój sytuacji na unijnym rynku wieprzowiny w ramach Centrum Obserwacji Rynku Mięsa[2] i jest gotowa do podejmowania środków, kiedy jest to konieczne i uzasadnione.

W odniesieniu do innych produktów rolnych sektor wieprzowiny korzysta z szeregu działań UE, takich jak działania promocyjne, działania mające na celu otwarcie nowych rynków dla unijnego wywozu oraz walka z barierami pozataryfowymi w handlu w państwach trzecich.”

[1]     Dz.U. L z 20.12.2013
[2]     https://ec.europa.eu/agriculture/market-observatory/meat_pl
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com