Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

UE inwestuje w Podkarpacie

18.02.15

Komisja Europejska przyjęła programy operacyjne na lata 2014-2020 dla dziewięciu z szesnastu polskich województw, w tym dla województwa podkarpackiego. KE zamierza przeznaczyć ponad 17 mld euro z unijnych funduszy regionalnych na innowacje, rozwój MŚP i wspieranie ekologicznego wzrostu gospodarczego. czytaj dalej »

Niebezpieczne usługi płatnicze

18.02.15

W związku z toczącym się procesem trialogu nad dyrektywą w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD II), w którym uczestniczy Parlament Europejski, wystosowałem pismo do kontrsprawozdawcy z ramienia EKR – Posła Terho, w którym wyrażam swoje obawy odnośnie tzw. usługi inicjacji płatności.
czytaj dalej »

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com