Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Dyskusja nt. broni autonomicznej na Podkomisji ds. Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE)

06.09.18

Dnia 6 września 2018r., w Parlamencie Europejskim w Brukseli, odbyło się posiedzenie Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony (SEDE).

Podczas posiedzenia poruszone zostały tematy: mobilność wojskowa, raport roczny Rady sporządzony na podstawie pkt 8 części normatywnej kodeksu postępowania Unii Europejskiej w dziedzinie eksportu broni, ustanowienie Europejskiego Funduszu Obronnego, ustanowienie instrumentu ,,Łącząc Europę’’, przyszłość broni autonomicznej.

Odbyła się również wymiana poglądów z Panem Michaelem Callenderem, szefem ds. zdolności lotniczych i kosmicznych z NATO i Ulrike Esther Franke, ekspertem ds. polityki z Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych.

Członkowie Podkomisji SEDE wypowiadając się na temat ustanowienia instrumentu ,,Łącząc Europę’’ zaznaczali, że mobilność wojskowa nie może być osiągnięta bez połączenia z sektorem cywilnym, ponieważ infrastruktura wyłącznie wojskowa byłaby bardzo kosztowna. Uczestnicy dyskusji w większości uważali, że infrastruktura wojskowa może być wykorzystywana w sektorze cywilnym.

W aspekcie geopolitycznym posłowie uważają, że sprawna infrastruktura jest niezbędna ze względu na możliwe przyszłe zagrożenia, w wyniku których wojsko będzie przemieszczać sprzęt jak i żołnierzy.

Odnośnie tematu jakim jest przyszłość broni autonomicznej w pierwszej kolejności Ulrike Esther Franke przedstawiła szanse i zagrożenia związane z jej przyszłością. W opinii prelegentki czym bardziej rozwija się sztuczna inteligencja tym bardziej rozwija się broń, która jest szansą dla bezpieczeństwa międzynarodowego, ponieważ pozwala na szybką reakcję, precyzjną interwencję i ograniczenie ryzyka ponoszonego przez żołnierzy.

Mając na uwadze to, iż wojna może toczyć się bardzo szybko, nie będzie czasu na reakcję ludzką. Komunikację z człowiekiem można zakłócić, a broń autonomiczna będzie szybka i skuteczna.

Jednak pomimo wielu zalet jakie przedstawiła pani ekspert istnieją również zagrożenia. Sztuczna inteligencja, która byłaby wykorzystywana w broni autonomicznej to tzw. czarne skrzynki, zaprogramowane tak by mogły się „uczyć”. Z czasem może być trudno przewidzieć działania takiego urządzenia i jego potencjalnych „błędów”. Członkowie posiedzenia wyrazili swoją obawę, iż roboty czy też inteligentna broń nie mogą w pełni docenić życia ludzkiego, a więc tworząc broń autonomiczną w pewien sposób traktujemy ludzi jak przedmioty.

Czy my jako ludzkość możemy pozwolić sztucznej inteligencji na decydowanie o naszym życiu? To pytanie, które zostało zadane przez uczestnika posiedzenia, było znaczące dla perspektywy przyszłości broni autonomicznej.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com