Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Polityka podatkowa powinna pozostać w kompetencji państw członkowskich

07.06.16

W Strasburgu trwa czerwcowa sesja plenarna. Jednym z tematów poruszanych w czasie debat jest walka z unikaniem opodatkowania i agresywnym planowaniem podatkowym. Dyskutowano m.in. na temat sprawozdania Huguesa Bayeta odnośnie wspólnych dla całej Unii Europejskiej przepisów mających na celu przeciwdziałanie nielegalnym praktykom podatkowym.

W czasie dyskusji głos zabrał poseł Stanisław Ożóg. Jak zaznaczył, dyrektywa o przeciwdziałaniu uchylania się od opodatkowania powinna być priorytetem. Według europosła powinno się dążyć do precyzyjnych zapisów, które pozwoliłyby skutecznie walczyć z tym przestępczym procederem.

Komisja Gospodarcza i Monetarna wypracowała stanowisko w kwestii przeciwdziałania uchylaniu się od płacenia podatków i oszustw podatkowych. Sprawozdanie w tej sprawie zostało przyjęte w ostatnich dniach. Frakcja ECR krytycznie oceniła przegłosowany projekt. „Uważam, że propozycja pierwsza była daleka od doskonałości, jednak dalsze prace nad tym projektem tylko ją pogorszyły” – powiedział Stanisław Ożóg.

Politycy z frakcji ECR są sceptyczni wobec pomysłu narzucania jednolitych dla wszystkich państw członkowskich przepisów unijnych. „Politykę podatkową powinno się pozostawić w kompetencji państw członkowskich” – zakończył europoseł.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com