Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Pytanie do KE w sprawie problemu różnicowania jakości towarów dla konsumentów z różnych krajów.

08.12.17

8 grudnia europosłowie z frakcji EKR – Stanisław Ożóg, Waldemar Tomasevski i Zbigniew Kuźmiuk złożyli pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie problemu różnicowania jakości towarów dla konsumentów z różnych krajów unii europejskiej.

Konsumenci z państw członkowskich UE z Europy Środkowo-Wschodniej od lat dostrzegają, że na ich rynki trafiają gorsze jakościowo produkty od tych, które oferowane są na Zachodzie. Np. wiele towarów spożywczych sprzedawanych pod tą samą marką ma gorszej jakości składniki, więcej sztucznych słodzików i środków konserwujących, a sprzedawane są w wyższej cenie. Problem dotyczy też artykułów chemicznych czy sprzętu elektronicznego.

Zjawisko potwierdzają też badania organizacji obrony praw konsumentów. Tworzenie dwóch klas klientów- lepszych i gorszych na wspólnym rynku jest niedopuszczalne i nie może być na to przyzwolenia. Dlatego Komisja powinna podjąć bardziej zdecydowanie i konkretne działania w celu uniemożliwieniem firmom spożywczym oferowanie identycznych marek i opakowań, ale o innej zawartości dla „starych” i innej dla „nowych” państw członkowskich.

Posłowie zapytali Komisję czy urzędnicy mają świadomość, że obowiązujące rozporządzenia i dyrektywy dotyczące wymogów prawa żywnościowego UE nie zapewniają konsumentom dostępu do produktów równej jakości oraz jakie działania podejmie Komisja w celu skuteczniejszego przeciwdziałania nieuczciwym praktykom koncernów?

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com