Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Społeczny sprzeciw wobec art.13 dyrektywy o prawach autorskich

25.06.18

Od dłuższego czasu ocierają do mnie od Państwa informacje związane z głosowaniem nad dyrektywą w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym oraz potencjalnych zagrożeń jakie niesie ze sobą szczególnie art. 13 tej dyrektywy.

W związku z licznymi protestami na temat zagrożeń, jakie będzie niosło za sobą wprowadzenie nowych uregulowań w zakresie monitorowania i filtrowania treści zamieszczanych przez użytkowników w serwisach internetowych, wystosowałem następujące pytania do komisji:

1) Jakie jest stanowisko Komisji w sprawie potencjalnych zagrożeń jakie będzie niosło za sobą wprowadzenie art. 13 dyrektywy o prawach autorskich?
2) Jakie działania planuje podjąć Komisja w celu ochrony wolność słowa wyrażonej w karcie Praw Podstawowych oraz zapewnienia bezpieczeństwa rozwoju innowacyjnej gospodarki UE?

Informacja z odpowiedzą Komisji na powyższe pytania pojawi się na mojej stronie.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com