Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Stanisław Ożóg o klasyfikacji niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym

30.11.17

30 listopada podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Brukseli europosłowie dyskutowali m.in. o klasyfikacji niezabezpieczonych instrumentów dłużnych w hierarchii roszczeń w postępowaniu upadłościowym. W debacie tej głos zabrał europoseł PiS, Stanisław Ożóg.

Stanisław Ożóg mówił, że delegacja polska w Grupie EKR w popiera przedłożoną propozycję zmiany artykułu 108 Dyrektywy o naprawie oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków.

„Dotychczasowe przepisy nie regulują bowiem kwestii podporządkowania niezabezpieczonego długu uprzywilejowanego względem roszczeń wynikających z innych form niezabezpieczonego długu” –mówił polski eurodeputowany. W jego opinii takie uregulowanie jest konieczne, jeśli chcemy, by banki globalne w roku 2019 wdrożyły standard całkowitej zdolności do pokrycia strat.

„Nowa regulacja ułatwi tym samym stosowanie unijnych przepisów o umarzaniu lub konwersji długu w sytuacjach transgranicznych a na jednolitym rynku UE da międzynarodowym inwestorom i bankom globalnym rzecz najbardziej przez nich pożądaną: pewność prawa” – mówił Ożóg.

Europoseł dodał, że należy jednocześnie monitorować implementację nowych przepisów, czy przyjęte regulacje nie wprowadziły dodatkowych nadmiernych obciążeń dla instytucji sektora finansowego i czy rzeczywiście sprzyjają sprawnemu przeprowadzaniu umorzenia lub konwersji zobowiązań w ramach przymusowej restrukturyzacji.

 

„Szanowni Państwo,

delegacja polska w Grupie EKR w popiera przedłożoną propozycję zmiany artykułu 108 Dyrektywy o naprawie oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków. Dotychczasowe przepisy nie regulują bowiem kwestii podporządkowania niezabezpieczonego długu uprzywilejowanego względem roszczeń wynikających z innych form niezabezpieczonego długu. Takie uregulowanie jest natomiast konieczne, jeśli chcemy, by banki globalne w roku 2019 wdrożyły Standard całkowitej zdolności do pokrycia strat.

Nowa regulacja ułatwi tym samym stosowanie unijnych przepisów o umarzaniu lub konwersji długu w sytuacjach transgranicznych a na jednolitym rynku UE da międzynarodowym inwestorom i bankom globalnym rzecz najbardziej przez nich pożądaną: pewność prawa. Jednocześnie należy monitorować implementację nowych przepisów, czy przyjęte regulacje nie wprowadziły dodatkowych nadmiernych obciążeń dla instytucji sektora finansowego i czy rzeczywiście sprzyjają sprawnemu przeprowadzaniu umorzenia lub konwersji zobowiązań w ramach przymusowej restrukturyzacji.”

 

Źródło: Biuro Prasowe EKR
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com