Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Transport elektryczny

27.09.18

W dniu 26 września w Parlamencie Europejskim odbyła się konferencja na temat przyszłości samochodów elektrycznych w Europie oraz o problemach, planach i prognozach dla ekologicznego transportu.

Podczas spotkania poruszono problemy, z którymi borykają się posiadacze elektrycznych samochodów. Najważniejszym na chwilę obecną jest zbyt słabo rozwinięta sieć „ładowarek”, długi czas ładowania baterii i stosunkowo mała wydajność pojazdów elektrycznych.

Według obliczeń na jedną stację ładującą w Europie przypada 15-20 samochodów z napędem elektrycznym. Zwrócono uwagę, że nowoczesne budownictwo powinno dostosowywać się do samochodów elektrycznych, co pozwoliłoby na wzrost ich ilości.

Większa ilość pojazdów, które nie emitują dwutlenku węgla jest szczytnym celem. Są one przyszłością, która pozwala na poszanowanie środowiska naturalnego i zdrowia. Warunkiem takiego stanu jest jednak sposób uzyskiwania energii potrzebnej do ładowania pojazdów z napędem elektrycznym. Bardzo ważną kwestią jest sprawa ochrony paliw nieodnawialnych. 

Bardzo ambitne to najlepsze słowa określające ograniczenia emisji dwutlenku węgla pochodzącego z transportu drogowego. Pojawił się pomysł aby do 2040 roku całkowicie zlikwidować emisję CO2 (0g/km) przez nowe pojazdy.

Jednocześnie prognozowany jest dwukrotny wzrost sprzedaży samochodów elektrycznych w roku 2021. Jest to skutkiem wzrostu zainteresowania obywateli UE ekologicznym stylem życia. Barierami w zakupie samochodu elektrycznego nadal jest wysoka cena pojazdu, a także cena energii elektrycznej w poszczególnych państwach Unii Europejskiej.

Część państw UE nie jest przygotowana na posiadanie dużej ilości takiego typu pojazdów, głównie chodzi o poruszony już wcześniej problem braku odpowiedniej infrastruktury. Zwiększenie ilości pojazdów elektrycznych zwiększy również ilość pracowników potrzebnych do ich obsługi. Nowych miejsc pracy według szacunków ma przybyć około 200 tysięcy, przy zakładanym wzroście.

Wprowadzenie ekologicznych środków transportu jest ciekawym przedsięwzięciem, które to pozwoli zadbać o środowisko. Nadal jednak istnieje wiele barier powstrzymujących nabywców przed zakupem samochodu elektrycznego. Infrastruktura jest stopniowo rozbudowywana wprowadzane są również przepisy dające przywileje posiadaczom tych samochodów. 

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com