Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2018

16.01.19

15 stycznia w Strasburgu odbyła się debata o stanie Unii Bankowej na rok 2018 opisanym w raporcie Parlamentu Europejskiego . Głos w debacie zabrał również europoseł Stanisław Ożóg.

Europoseł PiS, mówił że zaproponowany tekst, który będzie poddany pod głosowanie w środę, jest wyważonym dokumentem i zawiera uwagi wszystkich frakcji, dlatego należy go poprzeć.  

„Doceniam, że podkreśla się znaczenie działań służących ograniczeniu ryzyka i jednocześnie zwiększających stabilność finansową. Cieszę się, że w sprawozdaniu jest nacisk na utrzymanie różnorodności modeli bankowych oraz zapobieganie powstawania monolitycznego europejskiego systemu bankowego” – podkreślał Stanisław Ożóg.

Jak dodał polski polityk, sprawozdawca – Rainer Wieland – słusznie zwraca uwagę na przypadki prania brudnych pieniędzy i wciąż wysoki udział kredytów zagrożonych oraz wielkość systemu parabankowego, który pod koniec 2017 roku stanowił ok. 40% wartości europejskiego systemu bankowego.

„Dziękuję sprawozdawcy za wyważone, zrównoważone sprawozdanie, które zawieraj uwagi wszystkich frakcji. Doceniam, że podkreśla się znaczenie działań służących ograniczeniu ryzyka, a jednocześnie zwiększających stabilność finansową.

Cieszę się, że w sprawozdaniu wyznacza się utrzymanie różnorodności stabilnych modeli bankowych, oraz zapobiega powstaniu monolitycznego europejskiego systemu bankowego.

Sprawozdawca słusznie zwraca uwagę na niedawne przypadki prania brudnych pieniędzy, na wciąż wysoki udział kredytów zagrożonych w niektórych państwach oraz na wielkość systemu parabankowego, określonego na koniec roku 2017 na poziom 40% wartości systemu finansowego UE.

Delegacja polska w Grupie EKR poprze to sprawozdanie.”

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com