Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Walka z praniem pieniędzy w systemie bankowym UE

26.04.18

W dniu 26 kwietnia, w godzinach od 9.00 do 12.30, Komisja specjalna TAX3 ds. przestępstw finansowych i badająca m. in. przypadki uchylania się od opodatkowania  zorganizowała wysłuchanie publiczne na temat „Walki z praniem pieniędzy w systemie bankowym UE”.

Celem spotkania było uzyskanie pełniejszego i bardziej szczegółowego zrozumienia zagrożeń związanych z praniem pieniędzy w sektorze bankowym w UE w celu ulepszenia systemu nadzoru i zmniejszenia częstotliwości stosowania tego procederu .
 
Przesłuchanie zostało zorganizowane w dwóch panelach, z których pierwszy poświecono badaniu ryzyka prania pieniędzy w sektorze bankowym w UE za pośrednictwem wybranych przykładów instytucji finansowych, które ostatnio zgłosiły obawy dotyczące prania pieniędzy. Tematem drugiego była ocena sposobu kontroli,  jej wzmocnienie na szczeblu UE i krajowym zmniejszające ryzyko prania pieniędzy.

Do debaty zaproszono przedstawicieli instytucji europejskich, takich jak Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, Rada ds. Jednolitego Rozwiązania i Rada Nadzorcza Europejskiego Banku Centralnego, amerykańskiego FinCEN, krajowych organów nadzoru finansowego i wywiadu finansowego oraz banków prezentujących problemy związane z praniem pieniędzy.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com