Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Walka z wartościami chrześcijańskimi i krytyka praworządności w Polsce

22.11.18

20 Listopada 2018 roku w komisji wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego, odbyło się ponad trzy godzinne wysłuchanie, dotyczące praworządności w Polsce.

Spotkaniu przewodniczył Claude Moraes – a uczestnikami byli m.in. wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, przedstawiciele Komisji Weneckiej, Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa i polski Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar (oraz Frank Engel, T. Zych, L. Pech, M. Wawrykiewicz, M. Szuleka, Lopez Aguilar, Michał Boni, Barbara Kudrycka,  Filip Bittner, Julia Pitera, Ana Gomes, Malin Björk).

Rozpoczynający dyskusję Frans Timmermans przypominał o powodach dla których został uruchomiony art. 7 unijnego traktatu wobec Polski, gdzie przyczyną jest ograniczenie niezależności systemu sprawiedliwości oraz podział władz przez Polski Rząd. Wiceszef KE zwrócił uwagę na postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów krytycznie nastawionych do reformy oraz na prawo, które nie toleruje mniejszości społecznych i wyznawanych przez nie wartości. Zauważył jednak, że Polska społeczność chce być częścią UE, ale żeby tak się stało Polska jest zobowiązana do przestrzegania prawa i wartości unijnych.

Na absurdalne słowa Wiceszefa KE odpowiedział niezrzeszony europoseł Udo Voigt, który przekonywał, że wartości unijne są wątpliwymi i nie można ich pogodzić z wartościami kraju chrześcijańskiego. Zwrócił również uwagę, że w UE są promowane poglądy, które wyrażają ścisłą tolerancję i aprobatę wartościom islamskim, a z kolei wartości chrześcijańskie są spychane margines.

Postawy skrajnie niebezpieczne dla Polskiego prawa i wartości chrześcijańskich wyraziły takie osoby jak Barbara Spinelli czy Sophia in’t veld. Oprócz atakowania Polskiego Kościoła i rządu, twierdziły, że w Polsce powinno być całkowite prawo do aborcji i wspierania ruchów takich jak lgbtq. Co rzekomo miałyby potwierdzać statystyki z badań opinii publicznej przeprowadzone wśród polskiego społeczeństwa.

Wbrew takiej argumentacji stanął poseł Marek Jurek, który stwierdził, że podjęta debata jest jednym wielkim zamierzonym atakiem na Polskę i jej kulturę. Europoseł oznajmił, że inicjatywą oddolną i obywatelską w Polsce jest zatrzymanie aborcji i wprowadzenie prawa, gwarantującego pełną ochronę życia. W kwestii sądownictwa przypomniał, że spór wokół wymiaru sprawiedliwości doprowadził do przypadków niewykonywania przez niektóre państwa członkowskie (np. Włochy), europejskiego nakazu aresztowania, które wystawiały polskie władze.

Profesor Jean-Claude Scholsem z Komisji Weneckiej twierdzi z kolei, że TK jest maszynką rządu (czyli uzależniony od polityki PiS). Przywołał spór dotyczący Trybunału Konstytucyjnego, gdzie za rządów PO, Sejm nominował do Trybunału pięciu sędziów, z czego dwóch bezprawnie. Jego zdaniem obecnie doszło do nominacji politycznych przez PiS, po czym stwierdza, że przypomina to „system sądów sowieckich”.

W ocenie Keesa Sterka z Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa również Polska KRS nie jest już niezależna od władzy wykonawczej stąd zastosowano jej wykluczenie ze struktur ESRS.

Karol Karski Europoseł PiS zaznaczył, że w każdym państwie powinna istnień niezależność władzy sądowniczej. To jednak zależy w dużej mierze od zachowania samych sędziów, w programach publicystycznych i na spotkaniach ugrupowań opozycyjnych.  “To moim zdaniem jest zachwianie trójpodziału władzy. Sędzia powinien wypowiadać się przez orzeczenia, a nie brać udział w życiu politycznym” – powiedział Karski.

Na zarzuty o zagrożenie dla praworządności odpowiadała Jadwiga Wiśniewska. Jej zdaniem sytuacja w Polskim sądownictwie jest bardzo dobra, a za rządów PO i PSL sędziowie „byli na telefon”, a przedstawiciele władzy uważali, że „Polska istnieje tylko teoretycznie”.

Z obserwacji oraz analizy całej debaty można stwierdzić, że obecnie jest podjęta próba wielkiego ataku na Polskę, jej prawa konstytucyjnego oraz wyznawanych w większości wartości kulturowych. Silna przynależność Narodu Polskiego do cywilizacji łacińskiej, sprawia że obecni rządzący UE liberałowie, próbują podporządkować.

Taka postawa w sferze politycznej doprowadza do napięć dyplomatycznych oraz utraty dążeń do pewnej zgody i jedności, które przyświecały ojcom założycielom Wspólnoty Europejskiej, jako państw w pełni niepodległych i suwerennych, a z drugiej strony ściśle współpracujących ze sobą.

Obecnie w samym łonie Europy trwa walka o ostateczne przetrwanie cywilizacji łacińskiej. To od Polskiej dyplomacji tutaj będącej, zależy czy Polska pozostanie krajem katolickim czy raczej zostanie wchłonięta w ideologiczną poprawność i tolerancję, która wyraża aprobatę dla grzechu i zła.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com