Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Wspólnota europejska musi ponownie wsłuchać się w głos swoich obywateli – Premier Morawiecki o przyszłości Europy

04.07.18

Organy Unii chcą usłyszeć propozycje Polskiego rządu co do wkładu RP w rozwój Europy przyszłości. Przedłożonych zostało wiele propozycji działań, jednak bardzo ważne jest, co na ich temat sądzą państwa członkowskie. By umożliwić kontynuację dialogu w tej sprawie, 4 lipca – trzeciego dnia Posiedzenia Plenarnego w Strasburgu – miało miejsce spotkanie z premierem Polski Mateuszem Morawieckim.

Otwierając swoje przemówienie premier Morawiecki zaznaczył, jak ważna jest możliwość przedstawienia polskiego punktu widzenia na najważniejsze wyzwania stojące przed Unią Europejską. Podział Europy po II Wojnie Światowej spowodował, że Polska nie została państwem założycielskim wspólnot europejskich, dlatego dzisiaj jako pełnoprawny członek, tym bardziej chcemy wpisać się w poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań dla przyszłości Europy. Uszanowanie narodowych tożsamości jest fundamentem zaufania w Unii, a każdy kraj ma prawo do kształtowania systemu prawnego zgodnie ze swoimi tradycjami.

Unia Europejska zmaga się z wieloma kryzysami egzystencjalnymi, m.in. z Brexitem, problemami ze strefą euro czy agresywną polityką Rosji. Projekt Europejski potrzebuje nowego otwarcia. Coraz więcej obywateli Unii Europejskich sceptycznie odnosi się do tematu integracji europejskiej – to realny sygnał, że UE popełniła błędy, ale też okazja by te błędy naprawić. Dalszy rozwój UE musi być oparty na uwzględnianiu głosów obywateli, jest to istota demokracji. UE musi odbudować zaufanie obywateli, a także zredefiniować współpracę między państwami członkowskimi a Unią.

„Ludzie mają w sobie gen wolności, chcą sami decydować o tym, jak będzie wyglądało ich życie, życie ich rodzin, społeczeństw. Gdy widzą, że ten wpływ tracą, naturalnym odruchem jest sprzeciw”

Wspólnota powinna stale dostosowywać się do wyzwań współczesności. Polska uważa, że dalszy rozwój UE powinien brać pod uwagę 3 główne aspekty:

  • Unia 4.0 – UE jako forpoczta czwartej rewolucji przemysłowej i pogłębiony wspólny rynek, zwłaszcza w usługach;
  • Unia bezpieczna, czyli zdająca sobie sprawę z geopolitycznych wyzwań przed nią stojących i gotowana na nie odpowiadać jednym, solidarnym głosem;
  • Unia obywatelska, społecznie wrażliwa, wspierająca swoich obywateli przed siłą globalnych korporacji.

Premier Morawiecki podniósł również temat działań Polski w zakresie rozwoju. Podkreślił, iż Polsce udało się wygrać walkę z podmiotami, które unikały płacenia podatków. Przez ostatnie 2,5 roku udało się zwalczyć skrajne ubóstwo dzieci, prowadzimy też walkę ze smogiem.

Podczas obecnych rządów, Polsce udało się doprowadzić do najniższego bezrobocia (poniżej 4%), spadku długu publicznego (po raz pierwszy od 30 lat), zmniejszenia deficytu budżetowego oraz do obniżenia podatków dla małych i średnich przedsiębiorstw. Polska walczy również z czarnym rynkiem i mafiami, stworzyła też największy w Europie Środkowej system wspierania innowacji.

„(…) Wzrost gospodarczy nie przekłada się proporcjonalnie na wzrost dochodów klasy średniej. Odpowiedzią nie jest zatem protekcjonizm. Właściwym narzędziem do walki z nierównościami są inwestycje w kapitał ludzki. Edukacja jest dzisiaj główną determinantą przyszłych zarobków.”

Poruszono też kwestię kryzysu migracyjnego, Premier wyraźnie zaznaczył, iż musimy przywrócić obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Polska jest domem dla 1,5 mln emigrantów z Ukrainy, jednakże nie rejestrujemy ich jako uchodźców – jako kraj dajemy im pozwolenia na pracę i duże możliwości, wspierając tym samym naszą gospodarkę i gospodarkę Unii Europejskiej.

„Presja demograficzna z zewnątrz, zwłaszcza ze strony Afryki i Bliskiego Wschodu, będzie się tylko wzmagała, dlatego Unia musi zareagować i zaangażować się w stabilizacje i rozwój tych regionów.”

Po przemówieniu Premiera, głos otrzymali słuchacze z sali. Pojawiło się wiele krytycznych opinii na temat działań polskiego rządu oraz aktualnych zmian w polskim wymiarze sprawiedliwości. Niestety wypowiedzi były w większości nie merytoryczne, na co zwrócił później uwagę poseł R. Legutko: „Debata miała być poświęcona przyszłości Europy, a nie wytykaniu błędów Polsce”.

Po raz kolejny konflikty wewnętrze były wyciągane przez opozycję polskiej partii rządzącej na arenę międzynarodową. Na sali widać było posłów z tabliczkami z hasłami „Konstytucja” czy „Rządy prawa”. Eskaluje to skalę problemu i nie stawia Polski w dobrym świetle pod żadnym aspektem.

W odpowiedzi na zarzuty przedstawicieli Europarlamentu, Morawiecki jeszcze raz podkreślił sukces Polski, odzwierciedlony wzrostem PKB oraz uszczelnienie systemu podatkowego, pokazując tym samym skuteczność prac polskiej władzy wykonawczej. W kwestii polskiego sądownictwa, premier zauważył, iż KRS została wybrana 3/5 większością głosów, co jest bardzo dobrym wynikiem, a sędziowie mają większą swobodę niż za poprzednich rządów.

Podkreślony również został fakt, iż polskie media są wolne. Ponad 80% mediów jest przeciwko obecnemu rządowi, a Morawiecki uważa, że są one nieobiektywne. Obecna władza wciąż ma jednak ogromne poparcie, co może świadczyć o poprawności jej działań.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com