Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

„Z Parlamentu Europejskiego”: Budżet UE a umowy CETA, TTIP i kryzys migracyjny

15.11.16

W dniu 12 listopada Poseł Stanisław Ożóg był gościem w programie „Z Parlamentu Europejskiego”. Podczas rozmowy poruszane były kwestie budżetu Unii Europejskiej w kontekście umowy TTIP i CETA.

Kryzys gospodarczy doprowadza do zmniejszenia produktów krajowych brutto poszczególnych członków UE, którzy są jego płatnikami. Poseł Ożóg jasno powiedział, że nie podoba mu się sposób opracowywania budżetu przez Komisję Europejską, metodą wskaźnikową, nie dającą jasnego obrazu wydatków na kolejny rok.

Na rozwiązanie problememu migracyjnego przeznaczone zostało 2,2 mld Euro, co jest to stanowczo zbyt małą kwtoą, przy tak szybko rosnącej fali uchodźców. Same wydatki przewidziane na funkcjonowanie Straży Granicznej to aż 3 mld euro; na problemy związane z imigrantami budżet powinien być kilkukrotnie większy.

Podczas rozmowy został poruszony problem Planu Junckera. Jak wiemy plan ten miał pierwotne założenie pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej. Pieniądze z tego planu zostały głównie wykorzystane w Niemczach i we Włoszech.

W kwestii umowy CETA Poseł Stanisław Ożóg jasno zadeklarował, że podczas sesji plenarnej będzie głosował przeciw tej umowie handlowej, ponieważ jak to powiedział: „widzę więcej zagrożeń, aniżeli szans”. Ponadto stwierdził, że umowa, która również niesie równie spore zagrożenie, to kontrakt handlowy TTIP. Nawet Donald Trump deklarował, że jeśli wygra wybory w USA to nie dopuści do podpisania tej umowy, co argumentował złymi doświadczeniami Amerykanów z umową NAFTA.

Jeżeli chodzi o kwestię polskich rolników, to powinni być tak samo traktowani jak rolnicy z Niemiec czy też Francji. Nie dopuszczalne jest to, aby polski rolnik dostawał 3 – krotnie mniejsze dopłaty od rolników z innych krajów. Dzięki temu, że mamy w Polsce złotówki to nasza gospodarka się rozwija.

Zapraszamy do obejrzenia programu „Z Parlamentu Europejskiego”:

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com