Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Z Parlamentu Europejskiego – WRF 2020-2027

13.01.19

12 stycznia w programie „Z Parlamentu Europejskiego” na antenie TV Trwam poseł Stanisław Ożóg odpowiadał na pytania dotyczące m.in Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2020-2027.

Red. Dawid Nahajowski: Panie pośle chciałbym zapytać się na początku o sprawę (…) wieloletnich ram finansowych 2021-2027. To jest temat który w zeszłym roku był brany na tapetę w Unii Europejskiej w kontekście dokumentu wyprodukowanego przez Komisję Europejską, dotyczącego potencjalnego powiązania wypłaty środków na przykład z funduszy strukturalnych z zasadą przestrzegania praworządności w Unii Europejskiej. Analizowaliśmy dokumenty w sprawie propozycji rozporządzenia PE i Rady właśnie w zakresie ochrony budżetu Unii Europejskiej w kontekście przestrzegania zasady praworządności.

Stanisław Ożóg: Najlepsze życzenia z okazji tego nowego roku, żeby to był dobry rok. Tego sobie Życzymy wszyscy. Szczęść Boże Państwu!

Najważniejsza sprawa to perspektywa finansowa 2020 – 2027. Jeszcze 3 miesiące temu KE i PE byli pełni optymizmu, że ten parlament taki dokument, bardzo ważny chyba najważniejszy przyjmie. Natomiast wtedy powątpiewałem w możliwość takiego procedowania nad dobrym dokumentem a w tej chwili zaryzykuję stwierdzenie, że jest to niemożliwe.

Powiedziałem o temacie zastępczym dlatego, że mamy do czynienia z histerią w Komisji Europejskiej oraz w grupie państw, które na dzień dzisiejszy spełniają przywódczą rolę w Unii Europejskiej. Mianowicie widać, że w Europie dokonują się zmiany (…) najbardziej jaskrawym przykładem jest sprawa Włoch. Nie można lekceważyć sprawy BREXIT-u, nie można lekceważyć tego co się w Europie dzieje w pozostałych krajach, co widać w wyborach. na przykład we Włoszech jest przygotowywany projekt budżetu państwa do którego wynosi zastrzeżenia Komisja Europejska. Tylko zapytam – na jakiej podstawie?

Jeśli chodzi o ten tzw. traktat, pakt fiskalny lub ten tak zwany sześciopak, który został przez parlament przyjęty do stosowania po dramatycznej sytuacji wywołanej przez kryzys ekonomiczny i finansowy na przykład w Grecji to są tam jasne i jednoznaczne zapisy, które nie są przestrzegane.

Szanowni państwo panie redaktorze co my mamy na dzień dzisiejszy? Oto dług publiczny we Włoszech, który narasta co roku od chyba 16 lat, mamy dług na poziomie ponad 131%. Dług publiczny we Francji narasta od 10 lat i jest obecnie na poziomie 100%. Dług publiczny Niemiec mamy na poziomie prawie 65%.

Pokazuję te trzy gospodarki, te trzy państwa, które są największymi gospodarkami Europy. Dlaczego nic się nie robi? Są przewidziane sankcje, są przewidywane restrykcje przy przekraczaniu tej wskaźników. Natomiast spróbuje się przeciwdziałać wydatkom na przykład proponowanym przez obecny rząd Włoch na sprawy socjalne dlatego, że (…) spowodowałoby to wzrost popularności właśnie prawicy włoskiej.”

Zapraszamy do wysłuchania całego programu:

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com