Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Żywność dla ludzi czy na wysypisko?

04.12.15

14 października Poseł Stanisław Ożóg wraz grupą 29 eurodeputowanych przygotował Oświadczenie Pisemne w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia1. Pod petycją podpisało się do tej pory 256 europosłów.

Poniżej udostępniamy tekst dokumentu:

  1. Obecnie zagrożony ubóstwem jest co czwarty Europejczyk, czyli ogółem 125 mln ludzi, a 16 mln Europejczyków cierpi na niedostatek żywności.
  2. Nasze zwyczaje konsumpcyjne, szczególnie jeżeli chodzi o supermarkety, powodują, że ogromna liczba produktów, które wciąż nadają się do spożycia, nie zostaje sprzedana lub jest wycofywana ze sprzedaży, a następne niszczona. Szacuje się, że co roku w Europie marnuje się 100 mln ton żywności.
  3. Dotyczy to w szczególności produktów, których zalecana data sprzedaży jest bardzo bliska, artykułów pozostałych po tymczasowych promocjach, owoców i warzyw, których wygląd uznaje się za niespełniający standardów, itp.
  4. Według raportu opublikowanego przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny w czerwcu 2014 r. wiele krajów UE podjęło już kroki mające na celu zachęcenie do przekazywania niesprzedanej żywności organizacjom charytatywnym.
  5. Wzywa się Komisję i Radę do zbadania możliwości przyjęcia, we współpracy z branżą spożywczą, ogólnoeuropejskiego programu zachęcającego supermarkety do przekazywania niesprzedanej przez nie żywności organizacjom charytatywnym.
  6. Niniejsze oświadczenie wraz z nazwiskami sygnatariuszy zostaje przekazane Radzie i Komisji.
Przekazywanie niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia

1 Zgodnie z art. 136 ust. 4 i 5 Regulaminu Parlamentu Europejskiego, jeżeli pod oświadczeniem podpisze się większość posłów do Parlamentu, jest ono publikowane w protokole wraz z nazwiskami sygnatariuszy i przekazywane adresatom, jednakże nie jest ono wiążące dla Parlamentu.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com