Komisja ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON) skierowała do Komisji Handlu Międzynarodowego (INTA) listę zaleceń do uwzględnienia w końcowym projekcie rezolucji. Przesłane wskazówki dotyczą przede wszystkim TTIP czyli Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji.