14 października Poseł Stanisław Ożóg wraz grupą 29 eurodeputowanych przygotował Oświadczenie Pisemne w sprawie przekazywania organizacjom charytatywnym niesprzedanej żywności nadającej się do spożycia1. Pod petycją podpisało się do tej pory 256 europosłów.