Tryb uznawania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej jest inny niż ten, który ma zastosowanie wobec kwalifikacji uzyskanych poza UE.