Ze względu na regularnie spadające od miesięcy ceny skupu, coraz mniej opłacalna staje się produkcja mięsa na rynku wieprzowiny.