W Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) i włączenia do niego rozporządzenia EMIR, nakładającego na przedsiębiorców finansowych jak i niefinansowych szereg obowiązków związanych z zawieraniem transakcji pochodnych w głównej mierze poza rynkiem regulowanym.