Użytkownicy portali społecznościowych zwracają uwagę na problem blokowania i kasowania kont oraz usuwania komentarzy przez administratorów tych portali.