Dziś podczas przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21 – 22 marca, głównym tematem był problem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Ten wątek praktycznie zdominował całą