Podczas trwającej w Strasburgu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata poświęcona europejskiemu semestrowi, stanowiącemu roczny cykl koordynacji polityki gospodarczej na poziomie