Podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Stasburgu miała miejsce debata na temat minimalnego pokrycia strat z tytułu ekspozycji nieobsługiwanych. W imieniu EKR głos w niej zabrał euro poseł PIS.