Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Brexit, nie Brexit?

13.03.19

Dziś podczas przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 21 – 22 marca, głównym tematem był problem wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Ten wątek praktycznie zdominował całą debatę, która miała miejsce w Strasburgu.

 Frans Timmermans, komisarz UE ds. lepszej regulacji, rządów prawa i Karty Praw Podstawowych w swoim przemówieniu podkreślił, że sam Brexit jest szkodliwy dla obu stron, zarówno dla Wielkiej Brytanii, ale i UE.

Po kolejnym głosowaniu w Izbie Gmin głosowano przeciwko porozumieniu. (…) Dzisiaj czekamy na kolejne głosowanie w Izbie Gmin. Uważam, że nasz parlament i KE trzymają się tej samej linii, chcą jak najmniej zaszkodzić Europejczykom mieszkających w Wielkiej Brytanii (…) Chcemy zminimalizować szkody w całym tym procesie. Sam Brexit jest szkodliwy zarówno dla Wielkiej Brytanii i UE. (…) Dzisiaj my jesteśmy w rękach brytyjskiego systemu politycznego, to rozwiązanie musi wyjść od Wielkiej Brytanii.

Dodał także, że : „Przemysł UE jest silny, zatrudnia ok. 33 mln ludzi. Chcemy zapewnić dobre, sprawiedliwe porozumienie handlowe (…) Wzywamy także państwa członkowskie, aby korzystały z projektów unijnych.

Następnie w debacie wypowiedział się główny negocjator Brexit’u – Michael Barnier, który winą za Brexit obarcza wyłącznie Wielką Brytanię.  

Wczorajsze głosowanie przedłuża i pogłębia niepewność w której tkwimy. Niestety już od niemal 3 lat jesteśmy w trudnej sytuacji. Ta decyzja dotyczy Zjednoczonego Królestwa, ale także życia wszystkich naszych obywateli. Odpowiedzialność za decyzję ws. Brexit’u spoczywa jedynie na Wielkiej Brytanii (…) Wczoraj Donald Tusk wyraźnie to podkreślił.

Dodał, że: „my musimy pomóc Wielkiej Brytanii zorganizować wyjście z UE. Zależy nam, by przewidzieć pewne kroki, które będą trwały do 4 lat. Chcemy zbudować dobre relacje z Wielką Brytanią, która zawsze będzie naszym przyjacielem. Musimy iść ramię w ramię z Wielką Brytanią (…) Chcę jedynie coś przypomnieć, jakiś fakt, jeżeli Wielka Brytania nadal będzie starała się wystąpić w sposób uporządkowany, to ta umowa, którą negocjowaliśmy, będzie jedyną umową, która pozostanie na stole”.

Na zakończenie swojej wypowiedzi, negocjator do spraw Brexit’u zaznaczył, czego oczekuje od Zjednoczonego Królestwa w najbliższym czasie.

To Wielka Brytania musi nam powiedzieć, co od nas oczekuje. My oczekujemy jasnej odpowiedzi. Tę odpowiedź należy znaleźć, a później będziemy rozmawiać o przedłużeniu terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Nastały trudne chwile, istnieje poważne zagrożenie no dealu.

 

Następnie głos zabrał przewodniczący Grupy Europejskiej Partii Ludowej w PE, Manfred Weber, który zwrócił uwagę, na sposoby rozwiązania obecnej sytuacji w Zjednoczonym Królestwie.

– Co musimy zrobić w tej chwili – potrzeba przygotować się na czarny scenariusz (…) klasa polityczna zawiodła, wiec logicznym, kolejnym krokiem byłoby zapytać obywateli. Natomiast trzecia droga, to przedłużenie terminu wyjścia z UE (…) Ja uważam, że nie ma potrzeby dodatkowego dnia przedłużenia, jeżeli nie będziemy mieli informacji, czego oczekuje Wielka Brytania.

Na zakończenie Manfred Weber zaznaczył, że dzisiejsze obrady nie powinny skupiać się wyłącznie na sprawie Brexitu.

– My Europejczycy jesteśmy bardzo stabilni. Polityczna niestabilność Wielkiej Brytanii jest dla nas ryzykiem. Po raz kolejny w RE mowa tylko o Brexicie, a nie np. o Chinach, czy Trumpie. Nie możemy mówić tylko o tym. Brytyjczycy muszą się wreszcie zdecydować czego chcą. Mamy niepewność polityczną (…)  w Wielkiej Brytanii Brexit został wywołany przez populistów i mamy, co mamy.

 

Podobnymi spostrzeżeniami podczas debaty podzielił się także Udo Bullmann, przewodniczący frakcji Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów.

Nie mamy czasu, niech ten szczyt wiosenny będzie poświęcony zrównoważonemu rozwojowi. Nie możemy czekać z założonymi rękami, jeśli chodzi o kwestie klimatyczne (…) Nasze społeczeństwa potrzebują świeżej energii, powietrza i sposobu myślenia.

Dodał, że: „jeżeli posłowie nie mogą się dogadać, to ludzie musza podjąć decyzję ws, Brexitu – musi to zostać przedyskutowane”.

Pod koniec swojej wypowiedzi Udo Bullmann odniósł się także do idei szczytu.

– Szczyt musi zając się dwiema sprawami: aby wybory były wolne oraz, aby pakiet azylowy został omówiony – to jest bezwstydne, że nie reagujemy.

 

Odmienną opinią podczas debaty podzielił się Hans – Olaf Henkel, należący do Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, który twierdzi, że za Brexit należy obwiniać także Komisję Europejską.

Lepszym rozwiązaniem jest utrzymanie Wielkiej Brytanii w UE. Jak można to zrobić? Przestańmy krytykować Londyn, bo nasi eksperci ciągle tutaj krytykują. Po drugie czas, aby komisja przyznała, że to ona ponosi odpowiedzialność za Brexit.

Hans – Olaf Henkel zwrócił także uwagę, na znaczenie członkostwa Zjednoczonego Królestwa w UE.

Musimy uznać, że Brexit jest katastrofą dla Wielkiej Brytanii i dla całej UE (…) Wielka Brytania zawsze była adwokatem wolności, konkurencyjności, bez niej Unia stanie się niekonkurencyjną w porównaniu z innymi państwami. Trzeba pomóc tym, którzy są za Brexitem, by zmienili zdanie i zachowali twarz.

 

Następnie Guy Verhofstadt, Przewodniczący frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy w PE również odniósł się do Brexitu.

– Ja osobiście zawsze twierdziłem, że opuszczenie Wielkiej Brytanii jest porażką. Jest to katastrofa. Jestem przekonany, że kolejne pokolenia będą chciały powrócić do UE.

Dodał także: „te osoby, które rozpoczęły cały proces Brexitu są to osoby, które opowiadały się za przyjęciem kontroli, teraz Wielka Brytania utraciła kontrolę, a nie przejęła jej (…) Partia Pracy i konserwatyści muszą dojść do porozumienia. (…) Powinno się na pierwszym planie stawiać przyszłość kraju, a nie jakieś potyczki państwowe”.

Guy Verhofstadt zaznaczył, że przedłużenie terminu ws. Brexitu nie ma żadnego uzasadnienia.

– Kwestia przedłużenia terminu (…) potrzeba nam jasnego przesłania, przeciwstawiam się jakiemukolwiek przedłużeniu terminu, jeżeli nie ma do tego żadnej podstawy. Niepewność jest bardzo szkodliwa.

 

Roberto Gualtieri z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim wskazał, że wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE powinno zagwarantować poszanowanie dla obywateli Unii.

Po raz drugi rząd brytyjski nie był wstanie wypracować większości w Izbie Gmin, to olbrzymi błąd jakiego się dopuścili (…) ze strony Unii zawsze wypowiadaliśmy się szczerze, zrobiliśmy wszystko, aby wyjście Wielkiej Brytanii stało się z poszanowaniem obywateli UE.

 

Innym punktem widzenia podzielił się następny mówca, James Nicholson z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, który zaznaczył, że obecna umowa, jaką proponuje się Wielkiej Brytanii zawiera błędy.

Dzisiaj rano z ciężkim sercem przysłuchiwałem się temu wszystkiemu. Nic konstruktywnego z tego się nie narodziło. Panie Timmermans – nie uważacie, że wy też z Junckerem powinniście znaleźć rozwiązanie ws. Brexitu? (…) Pańska umowa, panie Bernier jest z błędami, jest zła, i nie będzie funkcjonować. Potrzebujemy art. 50 – to przedłużenie musi mieć miejsce, aby wypracować odpowiednie warunki.

 

Kolejny głos należał do Mercedes Bresso z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, która wskazała na ewentualne konsekwencje przedłużenia terminu Brexitu.

Na kilka dni przed RE zrodziło się wiele pytań: Brexit, wczorajsza porażka pani May i prawdopodobne przedłużenie terminu Brexitu, które będzie oznaczało nasze dodatkowe cierpienie. Wzywam naszych kolegów z Izby Gmin, aby stawili czoła. Trzeba oddać głos obywatelom, sama Izba Gmin nie jest w stanie podjąć decyzji.

Kolejnym przedstawicielem PE, który zabrał głos był Josef Weidenholzer z Grupy Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, który podkreślił, że wyjście Wielkiej Brytanii z UE okaże się kompletną porażką.

To, co w tej chwili dzieje się w Wielkiej Brytanii jest tragedią. Naraża się na kompletne ośmieszenie. Statek Brytania uderzy zaraz w rafę. Całe pokolenia będą cierpieć z tego powodu. Nasze działanie powinno opierać się na pragmatyzmie. Powinniśmy im dać jeszcze jedną szansę – naszym przyjaciołom z Wielkiej Brytanii. To wymaga legitymizacji za pośrednictwem referendum, które powinno mieć charakter wiążący.

 

Na zakończenie debaty ponownie wypowiedział się Frans Timmermans, Komisarz UE ds. lepszej regulacji, rządów prawa i Karty Praw Podstawowych, który zaznaczył, że umowa ws. Brexitu jest najlepszym i jedynym rozwiązaniem tej trudnej sytuacji Wielkiej Brytanii.

 

Jutro w Izbie Gmin dojdzie do ponownego głosowania ws. bezumownego Brexitu. Prawdopodobnie ten wniosek zostanie odrzucony, chociażby zważając na fakt, że rząd Wielkiej Brytanii nie zgodzi na opuszczenie UE bez negocjacji. Oznacza to, że być może w przyszłości dojdzie do ponownego referendum, gdzie obywatele Zjednoczonego Królestwa ponownie będą mogli wypowiedzieć się w tej sprawie.

Tutaj problemem jest ponowne referendum, ponieważ jak powiedział w jednym z wywiadów europoseł Stanisław Ożóg „byłoby to stworzenie pewnego precedensu, który w przyszłości źle by się odbił na funkcjonowaniu takiej struktury jak Unia Europejska. Podjęcie takiej decyzji byłoby bardzo ryzykowne z wielu względów”.

Przypomnijmy, że we wtorek Izba Gmin odrzuciła rządowy projekt umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z UE. Za wnioskiem głosowało 242 deputowanych, natomiast przeciwko było 391 posłów.

Zatem czekajmy na rozwój wydarzeń.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com