Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Debata nad postępami we wdrażaniu Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych

15.06.17

W  debacie dotyczącej sprawozdania w sprawie wdrażania Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych głos zabrało dwóch europosłów PiS, Stanisław Ożóg oraz Zbigniew Kuźmiuk.

Zdaniem Stanisława Ożoga półtora roku po wprowadzeniu EFIS można powiedzieć, że wyniki jego działania są dość satysfakcjonujące, jednak nie tak do końca.  “Zdecydowanie większy nacisk należy położyć na jego komplementarność z innymi funduszami europejskimi” – mówił europoseł.

Jak dalej wyjaśniał, komplementarność da szanse na większy wzrost gospodarczy. W opinii polskiego polityka słusznie też zauważono w projekcie rezolucji, że wsparcie z EFIS nie jest  równomierne, dlatego należy podjąć działania ażeby  te niekorzystne zjawiska wyeliminować. “Ma to szczególnie duże znaczenie dla krajów słabiej rozwiniętych” – podkreślał Ożóg.

“Chcę wierzyć, że w krajach tak zwanej nowej Unii EFIS w realny sposób pomoże wdrożyć projekty o wyższym stopniu ryzyka i wzmocni unijną politykę spójności oraz proces wyrównywania szans gospodarczych pomiędzy naszymi krajami i regionami, co przecież od lat pozostaje jednym z priorytetów polityki społeczno- gospodarczej Unii” – dodał eurodeputowany.

Zbigniew Kuźmiuk mówił, że szacowana kwota uruchomionych inwestycji wynosi ok. 160 mld euro, czyli ponad 50% całkowitej kwoty inwestycji, jaka ma być uruchomiona do roku 2018. Europoseł podkreślił jednak, że rozkład inwestycji finansowanych w ramach EFIS jest niestety bardzo nierównomierny terytorialnie.

“Do końca 2016 roku aż 90% środków było skierowanych do starej 15, a zaledwie 10% do 13 nowych krajów członkowskich” – mówił polski polityk i dodał, że np. w obszarze infrastruktury i innowacji trzy kraje – Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania były wręcz monopolistami korzystania ze środków EFIS, otrzymały bowiem po 65%, a z kolei w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw Włochy, Francja i Niemcy otrzymały ponad 36% środków.

“Zdając sobie sprawę, że zamożniejsze państwa członkowskie mają większą łatwość w sięganiu po środki z funduszy działających na zasadach rynkowych, takich jak EFIS chcę podkreślić, że w kolejnych latach te proporcje korzystania z EFIS muszą być zdecydowanie przesunięte na rzecz 13 nowych krajów członkowskich” – podkreślił europoseł.

“Pani Przewodnicząca! Półtora roku po wprowadzeniu EFIS można powiedzieć, że wyniki jego działania są dość satysfakcjonujące. Jednak nie tak do końca. Zdecydowanie większy nacisk należy położyć na jego komplementarność z innymi funduszami europejskimi. Ta komplementarność da szansę na większy wzrost gospodarczy. Słusznie też zauważono w projekcie rezolucji, że wsparcie z EFIS nie jest równomierne, dlatego należy podjąć działania, ażeby te niekorzystne zjawiska wyeliminować.

Ma to szczególnie duże znaczenie dla krajów słabiej rozwiniętych. Chcę wierzyć, że w krajach tak zwanej nowej Unii EFIS w realny sposób pomoże wdrożyć projekty o wyższym stopniu ryzyka i wzmocni unijną politykę spójności oraz proces wyrównywania szans gospodarczych między naszymi krajami i regionami, co przecież od lat pozostaje jednym z priorytetów polityki społeczno-gospodarczej Unii.”

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com