Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Debata nt. działalności Europejskiego Banku Inwestycyjnego w 2015 roku

27.04.17

27 kwietnia 2017r. podczas posiedzenia plenarnego w Parlamencie Europejskim odbyła się debata poświęcona kontroli działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) za rok 2015.

W debacie wzięli udział komisarz Pierre Moscovici oraz Werner Hoyer – prezes EBI. Europosłowie omawiając działalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego. G. Kyrtsos podkreślali najważniejsze sukcesy osiągnięte przez EBI, informując między innymi, że 7,8 mln euro zostało w 2015 r. zainwestowane poza obszary Unii Europejskiej a 350 mln euro przeznaczono na nowe projekty inwestycyjne.

Następnie komisarz P. Moscovici oraz W. Hoyer podając plany i cele Europejskiego Banku inwestycyjnego na przyszłe lata zaznaczyli, że EBI jest wiodącą instytucją finansową i globalnym liderem w finansowaniu wielu inwestycji. Przede wszystkim finansuje inwestycje zmniejszające bezrobocie wśród młodych, tworząc 4,4 mln miejsc pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach. Od 2014r program inwestycyjny na rzecz młodzieży przyniósł 37 mln euro zysków – poinformował prezes EBI.

W debacie Polska zajęła stanowisko, że zaledwie 8% środków wydatkowanych przez Unię w 2015-2016r. to środki zainwestowane w nowych państwach członkowskich, co może być powodem zwiększenia dystansu gospodarczego do krajów starej Unii.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com