Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Debata nt. NordStream2 w Parlamencie Europejskim

14.09.17

14 września 2017 r. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat linii gazociągu Nord Stream 2 z Rosji do Niemiec. Mimo, że projekt dzieli przedstawicieli poszczególnych państw zdecydowana większość zgromadzonych na debacie parlamentarzystów wypowiadała się krytycznie na jego temat.

Posłowie wśród nich m.in. Zdzisław Krasnodębski, przede wszystkim wskazywali na upolitycznienie tej inwestycji, które może doprowadzić do dominacji Rosji w dostawach gazu oraz do wzrostu cen. Michał Marusik podkreślił, że Nord Stream 2 będzie stosowany do nacisków politycznych oraz szantaży względem innych państw Unii szczególnie tych z Europy środkowo – wschodniej. Deputowany porównał również Unię Europejską do świata przedstawionego przez Georga Orwella, w którym są równi i równiejsi.

Bogusław Liberadzki stwierdził, że uzależnienie od jednego dostawcy (Rosji) doprowadzi do monopolu ze strony tego państwa, co w perspektywie czasowej może doprowadzić do wzrostu cen. Zgody, co do samego projektu nie ma również w Niemczech. Hans-Olaf Henkel w swojej wypowiedzi stwierdził, że Niemcy również powinny zablokować ten projekt. Jerzy Buzek zaznaczył, że nie może być wsparcia finansowego ze strony wspólnoty dla tej inwestycji, a sam rurociąg musi być zgodny z europejskim prawem (obecnie jest on niezgodny z porozumieniem paryskim).

Wykazano, że ta inwestycja zagraża bezpieczeństwu energetycznemu oraz, że Rosja zdominuje rynek dostawców surowców. Marek Jurek wskazał, że projekt Nord Stream 2 musi być bezzwłocznie zatrzymany, ponieważ kompromituje on sankcje, które zostały nałożone na Rosję przez UE oraz kompromituje porozumienia Mińskie.

Uczestnicy debaty w większości byli zgodni, co do tego, że rurociąg będzie zagrożeniem dla wszystkich. Potwierdził to przedstawiciel Komisji Europejskiej Miguel’em Arias Canete komisarzem ds. polityki klimatycznej i energetycznej, który zadeklarował, że celem działań komisji będzie zapewnienie każdemu państwu właściwej dywersyfikacji dostaw surowców.

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com