Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Debata nt. Sekurytyzacji w Parlamencie Europejskim

25.10.17

25 października br. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu miała miejsce debata na temat sekurytyzacji i wymogów ostrożnościowych.

Polityk zaznaczył, że jego frakcja niechętnie poprała wynegocjowany projekt Planu Ramowego. Zwrócił uwagę, że sama sekurytyzacja z jednej strony zwiększa stabilność systemu finansowego oraz stanowi tanie źródło finansowania małych i średnich przedsiębiorstw ale również posiada poważne wady.

“Ryzyko kredytowe jest tutaj jedynie przenoszone z instytucji bankowej na nie-bankową, co utrudni instytucjom nadzoru kontrolę operacji finansowych” – stwierdził europoseł odniósł się również do zagrożenia manipulacji ratingiem przez banki.

“Istotnym zagrożeniem jest możliwość manipulacji przez banki ratingiem tych sztucznie generowanych instrumentów, ponownie bez odpowiedniej kontroli zewnętrznej” – zaznaczył eurodeputowany.

W ocenie Ożoga, projekt wymaga stałego nadzoru. Będzie on potrzebny, aby nie korzystał z niego wyłącznie sektor bankowy ale przede wszystkim odbiorcy usług kredytowych.

“(…) by jego jedynym beneficjentem nie okazał się znowu potężny sektor bankowy, ale by zabezpieczał on przede wszystkim ostateczne intersy odbiorców odbiorców usług kredytowych – tj. przedsiębiorców i klientów detalicznych” – podsumował.

 

„Pomimo braku  entuzjazmu delegacja polska EKR zdecydowała się poprzeć wynegocjowany projekt Planu ramowego.

Z jednej strony doceniamy fakt, że sekurytyzacja może zwiększyć wydajność i stabilność systemu finansowego oraz stanowić dodatkowe źródło taniego finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Z drugiej jednak strony, system ten ma poważne wady. Ryzyko kredytowe jest tutaj jedynie przenoszone z instytucji bankowej na nie-bankową, co utrudni instytucjom nadzoru kontrolę operacji finansowych.

O jakiej w takiej sytuacji „przejrzystości” mówimy?

Drugim istotnym zagrożeniem jest możliwość manipulacji przez banki ratingiem tych sztucznie generowanych instrumentów, ponownie bez odpowiedniej kontroli zewnętrznej.

Projekt w mojej ocenie wymaga stałego nadzoru i oceny wpływu, by jego jedynym beneficjentem nie okazał się znowu potężny sektor bankowy, ale by zabezpieczał on przede wszystkim ostateczne intersy odbiorców odbiorców usług kredytowych – tj. przedsiębiorców i klientów detalicznych.”

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com