Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Debata o stanie unii

14.09.17

W dniu 13 września 2017 r. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbyła się debata na temat stanu Unii Europejskiej. Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podsumował kolejny rok działalności Komisji oraz nakreślił główne kierunki polityki na następne lata.

Polityk przedstawił kilka scenariuszy dotyczących przyszłości wspólnoty europejskiej, w którym jeden z nich zakładał kontynuację dotychczasowych działań. Można było odnieść wrażenie, że dla unijnych urzędników to scenariusz najbardziej pożądany. W swoim wystąpieniu przewodniczący komisji wskazywał na potrzebę powołania unijnego komisarza ds. finansów, a nawet utworzenie centralnej instytucji finansowej – pomysł ten spotkał się jednak w dużej mierze z krytyką szczególnie ze strony ugrupowań, które są zwolennikami koncepcji Europy narodów.

Podobnie znaczna większość deputowanych odniosła się do pomysłu utworzenia międzynarodowej listy wyborczej i uczynienia jednego wspólnego okręgu wyborczego. Z większą aprobatą zgromadzeni odnieśli się do propozycji powołania unijnej agencji ds. zwalczania terroryzmu i cyberprzestępczości. W dobie nowoczesnych technologii wzrosła również liczba zagrożeń, jakie czekają na człowieka w jego codziennej działalności, również tej cyfrowej.

W wystąpieniu Jeana-Claude Junckera ani razu nie padło słowo Polska. Przewodniczący wspomniał jednak o innych państwach takich jak: Litwa, Łotwa, Estonia oraz Rumunia, które to państwa w 2018 r. będą obchodzić 100 rocznice istnienia. Przewodniczący najprawdopodobniej zapomniał o tym, ze dla wszystkich Polaków niezależnie od poglądów politycznych 2018 r. również będzie szczególny, będziemy, bowiem obchodzić 100 rocznice odzyskania niepodległości po 123 latach zaborów.

Eurosceptycy zarzucili także Junckerowi, że ten w ogóle nie wyciągnął wniosków z decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej. Nigel Farage brytyjski polityk znany ze swojej antypatii do wspólnoty ostro skrytykował orędzie jak i samego Junckera oraz Komisję Europejską wskazując, że prowadzą oni politykę reżimową.

Największym zwolennikiem obecnego przewodniczącego komisji był Guy Verhofstadt, który w swoim wystąpieniu po orędziu stwierdził, że obywatele wspólnoty chcą większej aktywności ze stron Unii Europejskiej, zaproponował również, aby powołać europejski odpowiednich FBI. Trzeba mieć jednak nadzieję, że pomysł polityka, który słynie z ,,walki o demokracje w Polsce” nie znajdzie aprobaty nawet u samego Junckera.

Należy zwrócić uwagę, że w trwającym ponad godzinę orędziu brak było konkretnych działań, które mogłyby rozwiązać konkretne problemy, z którymi boryka się obecnie Unia Europejska: Brexit czy kryzys migracyjny.

Niektórzy z deputowanych w swoich wypowiedziach jasno stwierdzili, że działalność komisji jest wręcz arogancka i już w tym momencie ma ona zbyt duże uprawnienia pomysł Junckera o połączeniu urzędów Przewodniczącego Komisji i Przewodniczącego Rady byłaby wyjątkowym zagrożeniem (dla już teraz niedemokratycznych unijnych instytucji).

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com