Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Dla mediów

Biogram:

Stanisław Ożóg urodził się w 1953 roku w Sokołowie Małopolskim. Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie i uzyskał tytuł magistra inżyniera geodety. W latach od 1992 do 1998 był Burmistrzem Sokołowa Małopolskiego. Starosta Powiatu Rzeszowskiego w latach 1999-2005. W tym okresie wiceprezes Związku Powiatów Polskich. Został wybrany Posłem na Sejm RP w 2005 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości. W roku 2007 ponownie wygrał wybory parlamentarne, uzyskując najlepszy wynik w historii Województwa. Wielki poparcie społeczne potwierdziło zwycięstwo w kolejnych wyborach w 2011 roku. Jest Prezesem Zarządu Okręgu PiS oraz Wiceprzewodniczącym Podkarpackiej Rady Regionalnej PiS. Stanisław Ożóg jest żonaty i ma dwójkę dorosłych dzieci: córkę i syna.

Doświadczenie zawodowe:

Ukończyłem Akademię Rolniczą w Krakowie i uzyskałem tytuł magistra inżyniera geodety. Następnie podjąłem pracę w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, którą wykonywałem w terenie jako geodeta w systemie akordowym. W 1998 roku objąłem stanowisko zastępcy dyrektora Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego w Rzeszowie i byłem nim do momentu wyboru na Starostę Rzeszowskiego.

Doświadczenie polityczne:

W przeszłości pełniłem funkcję Burmistrza Sokołowa Młp., następnie Starosty Rzeszowskiego i jednocześnie wiceprezesa Związku Powiatów Polskich. Od 2005 roku jestem nieprzerwanie Posłem na Sejm RP. Jestem członkiem Komitetu Politycznego PiS, Prezesem Zarządu Okręgu PiS oraz Wiceprzewodniczącym Podkarpackiej Rady Regionalnej PiS.

Doświadczenie społeczne:

W oparciu o społeczną naukę Kościoła w swoich działaniach publicznych szczególnie dużo pracy poświęcałem osobom chorym, ubogim i niepełnosprawnym. Z mojej inicjatywy powstało Hospicjum w Górnie, zaczęto również obchodzić Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi. Od 10 lat jestem członkiem Akcji Katolickiej.

Zdjęcia:

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com