Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatyw i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się “regionem równych szans”. Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje, na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój”.

Stanisław Ożóg

Wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Dla mediów

 

Biogram:

Stanisław Ożóg urodził się w 1953 roku w Sokołowie Małopolskim. Ukończył Akademię Rolniczą w Krakowie i uzyskał tytuł magistra inżyniera geodety. W latach od 1992 do 1998 był Burmistrzem Sokołowa Małopolskiego. Starosta Powiatu Rzeszowskiego w latach 1999-2005. W tym okresie wiceprezes Związku Powiatów Polskich. Został wybrany Posłem na Sejm RP w 2005 roku z listy Prawa i Sprawiedliwości. W roku 2007 ponownie wygrał wybory parlamentarne, uzyskując najlepszy wynik w historii Województwa. Wielki poparcie społeczne potwierdziło zwycięstwo w kolejnych wyborach w 2011 roku. Jest Prezesem Zarządu Okręgu PiS oraz Wiceprzewodniczącym Podkarpackiej Rady Regionalnej PiS. Stanisław Ożóg jest żonaty i ma dwójkę dorosłych dzieci: córkę i syna.

Doświadczenie zawodowe:

Ukończyłem Akademię Rolniczą w Krakowie i uzyskałem tytuł magistra inżyniera geodety. Następnie podjąłem pracę w Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie, którą wykonywałem w terenie jako geodeta w systemie akordowym. W 1998 roku objąłem stanowisko zastępcy dyrektora Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa Oddziału Terenowego w Rzeszowie i byłem nim do momentu wyboru na Starostę Rzeszowskiego.

Doświadczenie polityczne:

W przeszłości pełniłem funkcję Burmistrza Sokołowa Młp., następnie Starosty Rzeszowskiego i jednocześnie wiceprezesa Związku Powiatów Polskich. Od 2005 roku jestem nieprzerwanie Posłem na Sejm RP. Jestem członkiem Komitetu Politycznego PiS, Prezesem Zarządu Okręgu PiS oraz Wiceprzewodniczącym Podkarpackiej Rady Regionalnej PiS.

Doświadczenie społeczne:

W oparciu o społeczną naukę Kościoła w swoich działaniach publicznych szczególnie dużo pracy poświęcałem osobom chorym, ubogim i niepełnosprawnym. Z mojej inicjatywy powstało Hospicjum w Górnie, zaczęto również obchodzić Powiatowy Dzień Jedności z Osobami Niepełnosprawnymi. Od 10 lat jestem członkiem Akcji Katolickiej.

Stanisław Ożóg

Stanisław Ożóg – Parlament Europejski

Debaty - Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata) - Stanisław Ożóg - Środa, 18 kwietnia 2018 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Debaty - Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (debata) - Stanisław Ożóg - Środa, 18 kwietnia 2018 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Debaty - Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka i repozytoria transakcji (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 11 czerwca 2018 - Strasburg - Wersja tymczasowa

Źródło : © Unia Euro [...]

Odpowiedź - Zagrożenia płynące z wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie importu mięsa drobiowego z Ameryki Południowej - E-002134/2018

Odpowiedź KomisjiZob [...]

Zapis wideo wystąpienia posła - Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka i repozytoria transakcji (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - 17:39 - Strasburg

Długość zapisu wideo [...]

Pytanie pisemne - Udział przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera w 200. rocznicy urodzin Karola Marksa - P-002768/2018

Pytanie wymagające o [...]

Odpowiedź - Naruszanie wolności słowa w internecie - E-002041/2018

Odpowiedź KomisjiZob [...]

Debaty - Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 1 lutego 2016 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Pytanie pisemne - Zagrożenia płynące z wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie importu mięsa drobiowego z Ameryki Południowej - E-002134/2018

Pytanie wymagające o [...]

Pytanie pisemne - Naruszanie wolności słowa w internecie - E-002041/2018

Pytanie wymagające o [...]

RSS Europarlament

Minutes - Monday, 18 June 2018 - PE 623.963v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Source : © European [...]

Amendments 1 - 41 - General budget of the European Union for the financial year 2019 - all sections - PE 625.516v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

AMENDMENTS 1 - 41 - [...]

Draft report - Disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks - PE 626.716v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT REPORT on the [...]

Question to the ECB - Banking oversight pre 2008 - PE 626.677v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Question for written [...]

Question to the ECB - Applying TCFD recommendations to the ECB - PE 626.676v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Question for written [...]

Draft opinion - The state of the debate on the Future of Europe - PE 626.685v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT OPINION on the [...]

Pytanie ustne - Niewłaściwa sprzedaż produktów finansowych - O-2018-000082

Pytanie wymagające o [...]

Pytanie ustne - Niewłaściwa sprzedaż produktów finansowych - O-2018-000083

Pytanie wymagające o [...]

Question to the ECB - Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2018 - PE 625.543v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

QUESTION FOR WRITTEN [...]

Draft report - European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business - PE 626.662v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT REPORT on the [...]

Masz problem natury prawnej i nie wiesz do kogo możesz się zwrócić? Potrzebujesz porady prawnej online za darmo od doświadczonych prawników i radców prawnych? Skorzystaj z oferty, dostępne usługi: porada prawna online, porada prawna przez telefon, bądź stała opieka prawna. Nie czekaj, uzyskaj błyskawiczną pomoc prawną już dziś.