Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatyw i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się “regionem równych szans”. Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje, na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój”.

Stanisław Ożóg

Wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Dokonania

 

Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Górnie

Całkowita wartość projektu: 3 819 447,73 PLN
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:2 673 613,41 PLN
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa pawilonów nr 2 i 3 Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc

„Rozbudowa, przebudowa oraz nadbudowa pawilonów nr 2 i 3 Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej „SANATORIUM” im. Jana Pawła II w Górnie.”
Całkowita wartość projektu: 5.501 271,97 PLN Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 481 896,92 PLN

Budowa krytej pływalni w Sokołowie Małopolskim

Basen w Sokołowie Małopolskim powstał przy dużym zaangażowaniu środków unijnych i w chwili obecnej jest jednym z najnowocześniejszych obiektów tego typu w regionie.
Zadanie realizowano pod nazwą „ Poprawa bazy sportów pływackich w gminie Sokołów Małopolski – Budowa basenu krytego w Sokołowie Małopolskim i docieplenie budynku TG Sokół” . Wartość projektu 13 813 189,61 PLN kwota dofinansowania z UE – 2 536 768,94 PLN.

Modernizacja drogi Leżajsk – Sokołów Małopolski

Modernizacja drogi wojewódzkiej na odcinku Sokołów Małopolski – Leżajsk. Zwiększono parametry i nośność drogi dostosowując ją do parametrów drogi wojewódzkiej. Wybudowano dwa nowe mosty w Wólce Niedźwieckiej i Brzózie Królewskiej. Inwestycja zrealizowana przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich ze środków zewnętrznych.

Przebudowa drogi gminnej Turza – Trzebuska

 

Całkowita wartość projektu: 2 593 470,74 PLN kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 1 795 915,49 PLN. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Rozbudowa Centrum Diagnostycznego Przychodni Specjalistycznej w Rzeszowie

Rozbudowa Centrum Diagnostycznego Przychodni Specjalistycznej w Rzeszowie. Wartość projektu 6 998 887, 89 PLN kwota dofinansowania 3 924 541,43 PLN.

 

Budowa drogi gminnej Sokołów Małopolski – oś. Pod lasem w Sokołowie Małopolskim

 

„Poprawa połączeń terenów gospodarczych z węzłami drogowymi w Sokołowie Małopolskim.: Budowa drogi gminnej Sokołów Młp. – os. Pod lasem w Sokołowie Młp. I budowa drogi gminnej nr 108712 R Turza –Mazury w Turzy”.

Całkowita wartość projektu: 2 310 867,10 PLN kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego : 1 330 094, 98 PLN.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

 

Budowa zbiornika wodnego w Turzy

Inwestycja w realizacji. Zbiornik będzie pełnił podwójną funkcje: zbiornika przeciwpożarowego w kompleksie leśnym oraz funkcję rekreacyjną.

Modernizacja stadionu w Sokołowie Małopolskim Klubu Sportowego TG Sokół

Stadion oddany został do użytku w 2011 roku. Ze środków unijnych wyremontowano płytę stadionu oraz trybuny, równocześnie trwał remont budynku znajdującego się przy stadionie. Pieniądze na ten cel 350 tys. zł pochodziły z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Regulacja rzeki Trzebośnicy

Rzeka Trzebośnica została uregulowana na ternie Gminy Nowa Sarzyna oraz Gminy Sokołów Małopolski w Wólce Niedźwieckiej i Trzebosi. Inwestycja była niezbędna, ponieważ rzeka powodowała ogromne starty zalewając domy i pola uprawne. Łącznie wykonano prace za około 5 000 000 PLN.

Remont Zespołu Szkół w Tyczynie

Prace modernizacyjne przy Zespole Szkół mieszczących się w pałacu są prowadzone od 1999 roku. To prace głównie zabezpieczające, które rozpoczął Stanisław Ożóg Starosta Rzeszowski tuż po przejęciu obiektu na cele edukacyjne.

Sanktuarium w Hyżnem – prace remontowe i konserwatorskie wnętrz wraz ze stworzeniem infrastruktury zewnętrznej

Prace remontowe i konserwatorskie objęły wnętrze zabytkowej świątyni, następnie przystąpiono do poprawy infrastruktury zewnętrznej kościoła.

Zabezpieczenie przed osuwiskiem oraz wykonanie prac konserwatorskich w Sanktuarium w Borku Starym

Wykonane prace zabezpieczały Sanktuarium w Borku Starym przed osuwiskiem. Poseł Na Sejm RP Stanisław Ożóg zabiegał o środki finansowe na ten cel.

Modernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół w Trzebosi

W skład Zespołu Szkół w Trzebosi wchodzi: Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum im. Bł. Bronisława Markiewicza. Modernizacja budynku dydaktycznego została wykonana dzięki zaangażowaniu Posła na Sejm RP Stanisława Ożoga.

Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w Trzebosi

Koszt inwestycji ponad 1,5 mln zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania odnowa i rozwój wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przebudowa drogi powiatowej , łącznika z drogą wojewódzką Trzeboś – Nienadówka –Trzebuska

Koszt budowy około 8 mln zł. Długości ponad 9 km . Droga budowana jest wraz z chodnikiem, co w istotny sposób podnosi bezpieczeństwo użytkowników. W sąsiedztwie drogi mieszczą się 3 szkoły i 2 przedszkola.

Realizacja projektu „Ocalenie dorobku materialnego dla kształtowania tradycji w Gminie Świlcza”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Przebudowa i rozbudowa stadionu w Bratkowicach wraz z urządzeniami sportowymi i zapleczem

Całkowita wartość projektu 2 003 185,23 PLN kwota dofinansowania z EFRR 1001 592, 62 PLN. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

„Rozbudowa i przebudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Mrowli”

Całkowita wartość projektu 5 510 977,07 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 189 630,98 PLN. Poseł Stanisław Ożóg skutecznie zabiegał o środki unijne na realizację inwestycji.

Modernizacja drogi powiatowej łączącej Wolę Zarczycką z Górnem

Inwestycja łącząca dwie duże gminy Nowa Sarzyna i Sokołów Małopolski.

Przebudowa drogi powiatowej Wólka Łętowska – Górno

Całkowita wartość projektu 5 983 405,76 PLN. Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 548 159, 61 PLN.

Modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka

Poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg w latach 2005 – 2011 skutecznie zabiegał o modernizację i rozbudowę Portu Lotniczego Rzeszów – Jasionka.

Rozbudowa i modernizacja Szpitala Wojewódzkiego Nr. 2 w Rzeszowie

Wartość projektu: 59 148 150,04 zł; kwota dofinansowania z EFRR: 32 759 926,6 zł.

Remont mostu w Trzebownisku

Poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg skutecznie zabiegał o środki na realizację inwestycji. Koszt wykonanych prac to 8 mln zł.

Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy naukowo-badawczej Politechniki Rzeszowskiej

Wartość projektu: 80,61 mln, kwota dofinansowania z EFRR 68,52 mln zł

Rozbudowa i remont budynku Filharmonii Podkarpackiej

Wartość projektu: 36 753 671,61 PLN kwota dofinansowania z EFRR: 25 607 066,29 PLN
Wybrane inwestycje drogowe zrealizowane w latach 2009-2010 przez Starostę Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego przy wsparciu Posła na Sejm RP Stanisława Ożoga

1.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1237R (109) Wólka Łętowska – Górno w km od 1+300 do 6+653
Całkowita wartość zadania:
5 983 405,76 zł
W tym środki zewnętrzne z UE – RPO:
3 548 159,61 zł
Termin realizacji zadania:
2009/2010
2.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404R (586) Lubenia – Siedliska – Tyczyn w km od 0+290 do 4+536 oraz drogi powiatowej Nr 1411R (599) Babica – Lubieniowa – Błażowa w km od 0+000 do 1+865
Inwestor:
POWIAT RZESZOWSKI/POWIAT STRZYŻOWSKI
Całkowita wartość zadania:
11 352 009,42 zł
W tym środki zewnętrzne z UE – RPO:
7 014 406,59 zł
Termin realizacji zadania:
2009/2010
3.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408R (542) Niechobrz – Boguchwała 0+000 – 4+558
Inwestor:
POWIAT RZESZOWSKI/GMINA BOGUCHWAŁA
Całkowita wartość zadania:
6 445 151,91 zł
W tym środki zewnętrzne z UE – RPO:
2 848 412,85 zł
Opracowanie wniosku:
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie/Gmina Boguchwała
Przeprowadzenie przetargu:
Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie/Gmina Boguchwała
Termin realizacji zadania:
2009/2010
4.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376R (596) Jasionka – Medynia Łańcucka wraz z budową chodnika w km od 1+395 do 5+350
Całkowita wartość zadania:
5 529 675,86 zł
W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – NPPDLL:
2 764 800,00 zł
Termin realizacji zadania:
2010
5.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380R (557) Rogoźnica – Lipie – do drogi Nr 9 w km od 2+344 do 5+844 wraz z budową chodnika
Całkowita wartość zadania:
2 333 859,54 zł
W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – NPPDL:
1 166 400,00zł
Termin realizacji zadania:
2009
6.
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1395R (578) Malawa – Kraczkowa w km od 0+000 do 2+238 wraz z budową chodnika
Całkowita wartość zadania:
1 723 935,95 zł
W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – NPPDL:
861 900,00 zł
Termin realizacji zadania:
2009
7.
Odbudowa mostu przez rzekę Ryjak w miejscowości Kąkolówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1429R (613) Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz w km 6+479
Całkowita wartość zadania:
2 658 848,48 zł
W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – Rezerwa Subwencji Ogólnej:
1 319 000,00 zł
Termin realizacji zadania:
2009
8.
Odbudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Dąbrówka Starzeńska w ciągu drogi powiatowej Nr 1431R Dynów Dąbrówka Starzeńska
Całkowita wartość zadania:
3 235 339,14 zł
Całkowita wartość zadania:
3 235 339,14 zł
Termin realizacji zadania:
2010
1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1237R (109) Wólka Łętowska – Górno w km od 1+300 do 6+653
Całkowita wartość zadania: 5 983 405,76 zł
W tym środki zewnętrzne z UE – RPO: 3 548 159,61 zł
Termin realizacji zadania: 2009/2010
2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1404R (586) Lubenia – Siedliska – Tyczyn w km od 0+290 do 4+536 oraz drogi powiatowej Nr 1411R (599) Babica – Lubieniowa – Błażowa w km od 0+000 do 1+865
Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI/POWIAT STRZYŻOWSKI
Całkowita wartość zadania: 11 352 009,42 zł
W tym środki zewnętrzne z UE – RPO: 7 014 406,59 zł
Termin realizacji zadania: 2009/2010
3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1408R (542) Niechobrz – Boguchwała 0+000 – 4+558
Inwestor: POWIAT RZESZOWSKI/GMINA BOGUCHWAŁA
Całkowita wartość zadania: 6 445 151,91 zł
W tym środki zewnętrzne z UE – RPO: 2 848 412,85 zł
Opracowanie wniosku: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie/Gmina Boguchwała
Przeprowadzenie przetargu: Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie/Gmina Boguchwała
Termin realizacji zadania: 2009/2010
4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1376R (596) Jasionka – Medynia Łańcucka wraz z budową chodnika w km od 1+395 do 5+350
Całkowita wartość zadania: 5 529 675,86 zł
W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – NPPDLL: 2 764 800,00 zł
Termin realizacji zadania: 2010
5. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1380R (557) Rogoźnica – Lipie – do drogi Nr 9 w km od 2+344 do 5+844 wraz z budową chodnika
Całkowita wartość zadania: 2 333 859,54 zł
W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – NPPDL: 1 166 400,00zł
Termin realizacji zadania: 2009
6. Przebudowa drogi powiatowej Nr 1395R (578) Malawa – Kraczkowa w km od 0+000 do 2+238 wraz z budową chodnika
Całkowita wartość zadania: 1 723 935,95 zł
W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – NPPDL: 861 900,00 zł
Termin realizacji zadania: 2009
7. Odbudowa mostu przez rzekę Ryjak w miejscowości Kąkolówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1429R (613) Błażowa Górna – Kąkolówka – Barycz w km 6+479
Całkowita wartość zadania: 2 658 848,48 zł
W tym środki zewnętrzne z Budżetu Państwa – Rezerwa Subwencji Ogólnej: 1 319 000,00 zł
Termin realizacji zadania: 2009
8. Odbudowa mostu przez potok bez nazwy w miejscowości Dąbrówka Starzeńska w ciągu drogi powiatowej Nr 1431R Dynów Dąbrówka Starzeńska
Całkowita wartość zadania: 3 235 339,14 zł
Całkowita wartość zadania: 3 235 339,14 zł
Termin realizacji zadania: 2010
Realizacja wymienionych inwestycji była możliwa dzięki doskonałej współpracy z samorządami, za którą serdecznie dziękuję. Chciałbym, aby w przyszłości ta współpraca była kontynuowana dla dobra naszego wspaniałego regionu.

Inwestycje w Województwie Podkarpackim o których realizacje zabiegał Poseł Stanisław Ożóg w latach 2005 – 2007

 

Budowa Autostrady A-4

Poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg jest autorem poprawki do budżetu państwa, która po raz pierwszy przyznawała środki finansowe na Autostradę A-4 w granicach administracyjnych Województwa Podkarpackiego. W chwili obecnej realizowany jest tylko fragment inwestycji opracowanej przez PiS.

 

Budowa drogi ekspresowej S-19

Poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg jest autorem pierwszej poprawki do budżetu państwa w 2005 roku, podpisanej przez innych parlamentarzystów z różnych opcji politycznych, która przyznawała pieniądze na S-19 w granicach Województwa Podkarpackiego. W chwili obecnej realizowany jest tylko fragment inwestycji, natomiast środki przygotowane w budżecie przez państwa przez Prawo i Sprawiedliwość zapisane w Sektorowym Programie Infrastruktura i Środowisko zakładały realizację inwestycji w pełnym zasięgu województwa.

 

Osuszenie i gruntowna modernizacja zabytkowego kościoła w Trzebosi

Osuszenie i gruntowna modernizacja zabytkowego ołtarza oraz obrazu w kościele w Trzebosi. Środki na ten cel pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu województwa. Przed rozpoczęciem prac kościół znajdował się w złym stanie technicznym.

 

Unowocześnienie Zespołu Szkół nr 2 im Marii Konopnickiej w Nienadówce

Zespół Szkół nr 2 im. Marii Konopnickiej w Nienadówce był rozbudowywany w latach 90-tych przez burmistrza Gminy i Miasta Sokołów Małopolski Stanisława Ożoga, następnie dobudowano salę gimnastyczną. Stanisław Ożóg jako Poseł na sejm RP zabiegał o środki finansowe na unowocześnienie placówki dydaktycznej.

Poseł na Sejm RP Stanisław Ożóg jest autorem, lub współautor prawie wszystkich poprawek, wprowadzonych do budżetu państwa w 2006 roku, dzięki którym Podkarpacie uzyskało rekordowe środki na inwestycje. W V kadencji Sejmu zabiegał m.in.: o budowę zbiornika wodnego Kąty Myscowa, budowę, modernizację i poprawę stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych na obszarze chronionym pow. mieleckiego, modernizację i poprawę stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych w pow. tarnobrzeskim. Poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki Wisłok i Wisłoki, poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w zlewni rzeki San. Budowę Autostrady A4 Kraków – Rzeszów – Korczowa, przebudowę drogi krajowej nr 4, odcinek Machowa – Łańcut, budowę drogi ekspresowej S-19, budowę drogi ekspresowej S-74 na odc. Opatów – Nisko. Budowę nowego terminalu pasażerskiego Portu Lotniczego Rzeszów oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury lotniskowej. Stworzenie kompleksu naukowo – dydaktycznego Centrum Mikroelektroniki i Nanotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Budowę obiektu dydaktyczno-badawczego wraz z wyposażeniem – Filia KUL (Stalowa Wola). Budowę szybkiego połączenia kolejowego Rzeszów – Warszawa. Większość z przygotowanych inwestycji zostało wykreślonych przez rząd PO w 2008 roku.

Załączone zdjęcia zostały wykonane w 2011 roku.

Stanisław Ożóg

Stanisław Ożóg – Parlament Europejski

Debaty - Sprawozdanie roczne dotyczące polityki konkurencji (debata) - Stanisław Ożóg - Środa, 18 kwietnia 2018 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Debaty - Zapobieganie wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (debata) - Stanisław Ożóg - Środa, 18 kwietnia 2018 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Debaty - Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka i repozytoria transakcji (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 11 czerwca 2018 - Strasburg - Wersja tymczasowa

Źródło : © Unia Euro [...]

Odpowiedź - Zagrożenia płynące z wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie importu mięsa drobiowego z Ameryki Południowej - E-002134/2018

Odpowiedź KomisjiZob [...]

Zapis wideo wystąpienia posła - Obowiązek rozliczania, wymogi dotyczące zgłaszania, techniki ograniczania ryzyka i repozytoria transakcji (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 11 czerwca 2018 r. - 17:39 - Strasburg

Długość zapisu wideo [...]

Pytanie pisemne - Udział przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera w 200. rocznicy urodzin Karola Marksa - P-002768/2018

Pytanie wymagające o [...]

Odpowiedź - Naruszanie wolności słowa w internecie - E-002041/2018

Odpowiedź KomisjiZob [...]

Debaty - Raport roczny Europejskiego Banku Centralnego za rok 2014 (debata) - Stanisław Ożóg - Poniedziałek, 1 lutego 2016 - Strasburg - Wersja poprawiona

Źródło : © Unia Euro [...]

Pytanie pisemne - Zagrożenia płynące z wprowadzenia nowych uregulowań w zakresie importu mięsa drobiowego z Ameryki Południowej - E-002134/2018

Pytanie wymagające o [...]

Pytanie pisemne - Naruszanie wolności słowa w internecie - E-002041/2018

Pytanie wymagające o [...]

RSS Europarlament

Minutes - Monday, 18 June 2018 - PE 623.963v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Source : © European [...]

Amendments 1 - 41 - General budget of the European Union for the financial year 2019 - all sections - PE 625.516v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

AMENDMENTS 1 - 41 - [...]

Draft report - Disclosures relating to sustainable investments and sustainability risks - PE 626.716v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT REPORT on the [...]

Question to the ECB - Banking oversight pre 2008 - PE 626.677v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Question for written [...]

Question to the ECB - Applying TCFD recommendations to the ECB - PE 626.676v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

Question for written [...]

Draft opinion - The state of the debate on the Future of Europe - PE 626.685v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT OPINION on the [...]

Pytanie ustne - Niewłaściwa sprzedaż produktów finansowych - O-2018-000082

Pytanie wymagające o [...]

Pytanie ustne - Niewłaściwa sprzedaż produktów finansowych - O-2018-000083

Pytanie wymagające o [...]

Question to the ECB - Γραπτές ερωτήσεις προς την ΕΚΤ και το ΕΣΕ το 2018 - PE 625.543v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

QUESTION FOR WRITTEN [...]

Draft report - European Crowdfunding Service Providers (ECSP) for Business - PE 626.662v01-00 - Committee on Economic and Monetary Affairs

DRAFT REPORT on the [...]

Masz problem natury prawnej i nie wiesz do kogo możesz się zwrócić? Potrzebujesz porady prawnej online za darmo od doświadczonych prawników i radców prawnych? Skorzystaj z oferty, dostępne usługi: porada prawna online, porada prawna przez telefon, bądź stała opieka prawna. Nie czekaj, uzyskaj błyskawiczną pomoc prawną już dziś.