Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Europosłowie PiS nt. priorytetów gospodarczych UE na 2019 rok

14.03.19

Podczas trwającej w Strasburgu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata poświęcona europejskiemu semestrowi, stanowiącemu roczny cykl koordynacji polityki gospodarczej na poziomie UE, który określa ogólne priorytety gospodarcze dla UE oraz zawiera wytyczne polityczne dla krajów UE na ten rok. W imieniu grupy EKR głos w debacie zabrali m.in. europosłowie PiS – Czesław Hoc oraz Stanisław Ożóg.

W swoim wystąpieniu Stanisław Ożóg podkreślił, że w przyszłości programy inwestycyjne powinny w większym stopniu służyć MŚP, a dystrybucja funduszy unijnych powinna zwrócić szczególną uwagę na równowagę geograficzną i specyfikę poszczególnych regionów.

– “Trudno nie zgodzić się z wieloma diagnozami i zaleceniami przedstawionymi w tekście sprawozdania. Za szczególnie wartościowe uważam wskazania, że przyszłe programy inwestycyjne powinny w większym stopniu służyć MŚP, a dystrybucja funduszy unijnych musi lepiej uwzględniać równowagę geograficzną i specyfikę regionów.”

Poseł zwrócił także uwagę na ciągłe bezmyślne podkreślanie roli ,,Paktu stabilności i wzrostu’’.

“Mam jednak zastrzeżenia do ciągłego, jakby bezrefleksyjnego podkreślania roli „Paktu stabilności i wzrostu”. Przypomnę państwu, że zaledwie pół roku temu Europejski Trybunał Obrachunkowy boleśnie wytknął systemowe wady tego instrumentu, na przykład możliwość omijania wymogów dotyczących poprawy salda strukturalnego.”

Stanisław Ożóg zaznaczył również, że tekst paktu zawiera wiele nieścisłości, w związku z czym sam dokument może wywoływać pewne konsternacje.

“W jednym akapicie ubolewamy, że 3 państwa członkowskie nadal tkwią w procedurze nadmiernego deficytu, a z drugim wciąż promujemy jako rzekome remedium ten sam wadliwy instrument, który tyle już razy, mimo szlachetnych założeń, okazał się nieskuteczny. Takich niekonsekwencji w tekście jest więcej, ja osobiście mam mieszane uczucia i mojej delegacji zalecę wstrzymanie się od głosu.”

Stanisław Ożóg zgodził się z wieloma diagnozami i zaleceniami przedstawionymi w tekście sprawozdania.

“Za szczególnie wartościowe uważam wskazania, że przyszłe programy inwestycyjne powinny w większym stopniu służyć małym i średnim przedsiębiorstwom, a dystrybucja funduszy unijnych musi lepiej uwzględniać równowagę geograficzną i specyfikę regionów” – mówił eurodeputowany.

Jak dodał europoseł, takich niekonsekwencji w tekście jest więcej, w związku z czym nie może poprzeć całości dokumentu.

 

 

“Szanowni Panie Przewodniczący / Szanowni Państwo, 

Dziękuję za przygotowany tekst sprawozdania.  

Trudno nie zgodzić się z wieloma diagnozami i zaleceniami (przedstawionymi w tekście sprawozdania) tego dokumentu. Za szczególnie wartościowe uważam wskazania, że przyszłe programy inwestycyjne powinny w większym stopniu służyć MŚP a dystrybucja funduszy unijnych musi lepiej uwzględniać równowagę geograficzną i specyfikę regionów.

Mam jednak zastrzeżenia do ciągłego, jakby bezrefleksyjnego podkreślania roli „Paktu stabilności i wzrostu”. Przypomnę państwu, że zaledwie pół roku temu Europejski Trybunał Obrachunkowy boleśnie wytknął systemowe wady tego instrumentu, na przykład możliwość omijania wymogów dotyczących poprawy salda strukturalnego.

W jednym akapicie ubolewamy, że 3 państwa członkowskie nadal tkwią w procedurze nadmiernego deficytu, a z drugim wciąż promujemy jako rzekome remedium ten sam wadliwy instrument, który tyle już razy, mimo szlachetnych założeń, okazał się nieskuteczny.

Takich niekonsekwencji w tekście jest więcej, ja osobiście mam mieszane uczucia i mojej delegacji zalecę wstrzymanie się od głosu.”

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com