Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Europosłowie PiS o Europejskim Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych

12.12.17

Dzisiaj  w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, miała miejsce debata na temat przedłużenia okresu obowiązywania utworzonego w 2015 Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), którego celem było przeciwdziałanie niedoskonałościom rynku oraz lukom inwestycyjnym, poprzez wspieranie innowacyjnych projektów wysokiego ryzyka i tworzenie miejsc pracy, szczególnie dla ludzi młodych oraz w gospodarczo słabszych regionach UE. 

Jak podkreślał Stanisław Ożóg , pożądanym rozwiązaniem byłoby także umożliwienie wykorzystania EFIS jako wkładu krajowego w projektach finansowanych ze środków z europejskich funduszy strukturalnych oraz Instrumentu Łącząc Europę. Jak dodał, do tej pory jest to niemożliwe, podczas gdy w przypadku tradycyjnego finansowania oferowanego przez EBI, możliwość taka istnieje.

Stanisław Ożóg mówił, że delegacja polska w Grupie EKR od samego początku oceniała EFIS jako cenną inicjatywę, która w sposób efektywny może wspierać zarówno duże inwestycje strukturalne, jak i te mniejsze w sektorze prywatnym.

Polski polityk po raz kolejny apelował do Komisji o zwiększenie środków docelowych w projekcie na rozwinięcie systemu szkoleń dla przedsiębiorców w zakresie przygotowywania projektów.

“Sama propozycja wydłużenia okresu realizacji EFIS jest zasadna, ale mamy nadzieję, że nie będzie prowadziła do osłabienia lub substytucji innych źródeł finansowania, takich jak np. instrument Łącząc Europę– dodał eurodeputowany

Źródło: Biuro Prasowe EKR
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com