Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Odpowiedź KE w sprawie naruszania wolności słowa w Internecie

20.06.18

Użytkownicy portali społecznościowych zwracają uwagę na problem blokowania i kasowania kont oraz usuwania komentarzy przez administratorów tych portali.

Usuwane są nie tylko wypowiedzi osób używających wulgarnego czy agresywnego języka, ale także wypowiedzi osób o zdecydowanych poglądach reprezentujących różne opcje światopoglądowe i ideowe. Działania administratorów często naruszają wolność słowa, a kryteria kasowania profili są niejasne. Zdaniem użytkowników portali jest to odbieranie im prawa do swobody wyrażania myśli.

Europosłowie Stanisław Ożóg, Zbigniew Kuźmiuk oraz Valdemar Tomaševski złożyli zapytanie do Komisji:

1) Czy Komisja dostrzega konieczność ustosunkowania się do tego problemu?

2) Czy i kiedy zostaną podjęte działania w celu wypracowania szczegółowych rozwiązań zapewniających większą przejrzystość funkcjonowania portali społecznościowych?

 15 czerwca odpowiedzi w imieniu Komisji udzielił komisarz Mariję Gabriel:

„W dniu 1 marca 2018 r. Komisja Europejska przyjęła zalecenie w sprawie środków do celów skutecznego zwalczania nielegalnych treści w Internecie. W dokumencie tym określono jasne wytyczne dla pośredników cyfrowych na temat ich odpowiedzialności społecznej w zakresie zwalczania nielegalnych treści w Internecie, jak również dotyczące solidnego zestawu zabezpieczeń zapewniających ochronę wolności słowa w Internecie.

W marcu 2018 r. Komisja Europejska za pośrednictwem wstępnej oceny skutków przeprowadziła z zainteresowanymi stronami konsultacje na temat kolejnych możliwych działań. Odpowiedzi można znaleźć na stronie internetowej[1]. Komisja Europejska rozpoczęła również internetowe konsultacje publiczne dotyczące niniejszego tematu, które potrwają do 25 czerwca 2018 r.[2] Ponadto służby Komisji pracują obecnie nad kompleksową oceną skutków. Elementy, które zostaną zawarte w analizie, to wspomniane przez Panie Posłanki i Panów Posłów: większa przejrzystość platform cyfrowych oraz środki zabezpieczające służące eliminacji usuwania legalnych treści.”

 

[1]     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-1183598_pl
[2]     https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/d476ddf7-fd54-412a-a965-49e18160b727?draftid=9f6de4f1-ec77-4efe-a828-dd5b0383870a&surveylanguage=PL
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com