Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Opłaty za płatności transgraniczne w Unii

14.02.19

Podczas trwającej w Strasburgu sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego miała miejsce debata na temat opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłaty za przeliczenie waluty.

Europosłowie chcą, by banki pobierały takie same opłaty za płatności zagraniczne w euro i płatności krajowe, a także by zwiększyły przejrzystość opłat za wymianę walut. W imieniu grupy EKR głos w debacie zabrał europoseł PiS Stanisław Ożóg. 

Europoseł PiS mówił, że jako sprawozdawca Grupy EKR ma mieszane uczucia w stosunku do ostatecznego tekstu porozumienia. Zdaniem Stanisława Ożoga największym wygranym negocjacji jest Komisja Europejska: osiągnęła swój główny cel, jakim było zrównanie opłat transgranicznych w euro z opłatami za przelewy krajowe – i tym samym kontynuowane jest dalsze uprzywilejowanie roli euro jako domyślnej waluty dla transgranicznych przelewów pieniężnych w całej Unii.

Kolejnym wygranym, w opinii polskiego polityka, jest europejski system bankowy, który, można obrazowo powiedzieć, „uciekł spod gilotyny”, czyli uniknął konieczności stosowania się do tych samych kryteriów przejrzystości opłat za transakcje walutowe, co dostawcy usługi tzw. dynamicznej konwersji walutowej.

“Trudno jednak kolejnym wygranym nazwać europejskich konsumentów, którzy przy płatnościach kartą zagranicą w większości korzystają właśnie z transakcji bankowych – nie otrzymają oni informacji o nakładanych opłatach w sposób tak przejrzysty, jak mogliby – gdyby nie upór i niekonstruktywna postawa naszego partnera negocjacyjnego, czyli Rady” – podkreślał Ożóg.

Jak dodał, być może to jeszcze nie ten etap i należy docenić choćby taką stopniową poprawę przejrzystości opłat za transakcje walutowe. Zdaniem europosła trudno również nie zgodzić się, że zrównanie opłat za przelewy w euro z płatnościami krajowymi, będzie konkretną pomocą dla przedsiębiorstw z krajów spoza strefy euro. “Dlatego też grupa EKR zagłosuje za przyjęciem porozumienia, choć dalecy jesteśmy od entuzjazmu” – powiedział polityk.

 

 

“Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo.

Muszę przyznać, że jako sprawozdawca Grupy EKR w stosunku do tekstu porozumienia mam mieszane uczucia. Największym wygranym naszych negocjacji jest Komisja Europejska: osiągnęła swój cel, jakim było zrównanie opłat transgranicznych w euro z opłatami za przelewy krajowe – i tym samym dalsze uprzywilejowanie roli euro jako domyślnej waluty dla transgranicznych przelewów pieniężnych w całej Unii.

Kolejnym wygranym jest europejski system bankowy, który, można obrazowo powiedzieć, „uciekł spod gilotyny”, czyli uniknął konieczności stosowania tych samych kryteriów przejrzystości opłat za transakcje walutowe, co dostawcy tzw. dynamicznej konwersji walutowej.

Wygranym zdecydowanie nie jest jednak konsument, który przy płatnościach kartą zagranicą w większości korzysta właśnie z transakcji bankowych. Nie otrzymają oni informacji o nakładanych opłatach w sposób tak przejrzysty, jak mogliby – gdyby nie upór i niekonstruktywna postawa, wspomniana przez mojego przedmówcę, naszego partnera negocjacyjnego, czyli Rady.

Być może to jeszcze nie ten etap ale jednak należy docenić choćby taką stopniową poprawę przejrzystości opłat za transakcje. Również trudno nie zgodzić się, że zrównanie opłat za przelewy w euro z płatnościami krajowymi, będzie konkretną pomocą dla firm z krajów spoza strefy euro. Grupa EKR zagłosuje za przyjęciem rozporządzenia, choć dalecy jesteśmy od entuzjazmu.”

Źródło: Biuro Prasowe EKR
  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com