Szanowni Państwo, zachęcam do zapoznania się z informacjami dotyczącymi mojej działalności dla Podkarpacia. Chciałbym, abyście Państwo z tego serwisu czerpali wiedzę o wydarzeniach i najważniejszych sprawach dla naszego regionu, a także o mojej aktywności, podejmowanych inicjatywach i wspieranych inwestycjach, dzięki którym Podkarpacie staje się "regionem równych szans". Ta ziemia, dla nas od innych droższa, zasługuje na szczególny szacunek i wszechstronny rozwój.

Stanisław Ożóg

wiedza i doświadczenie dla Podkarpacia

Jak wprowadzano GMO do Polski

27.04.17

Wprowadzenie w Polsce ustaw o mikroorganizmach genetycznie zmodyfikowanych ( GMO ) i ich nowelizacje od 2001 roku do dzisiaj. Jakie są kary za uwolnienie organizmów GMO do środowiska, gdzie i kiedy można uprawiać organizmy GMO oraz które z tych roślin są dopuszczalne do obrotu ? czytaj dalej »

Odpowiedź KE w sprawie kwalifikacji zawodowych kardiochirurgów w UE

24.04.17

W krajach UE istnieją odmienne rodzaje specjalizacji kardiochirurgicznych. Na przykład w Polsce, czy we Włoszech występują dwie specjalizacje – kardiochirurgia oraz chirurgia klatki piersiowej (torakochirurgia), natomiast w innych krajach Wspólnoty jedna połączona specjalizacja (np. Wielka Brytania, Luksemburg). czytaj dalej »

Debata na temat funduszy rynku pieniężnego

04.04.17

4 kwietnia europosłowie debatowali nad funduszami rynku pieniężnego – segment rynku finansowego, na którym dokonuje się obrotu krótkoterminowymi instrumentami finansowymi o pierwotnym terminie wykupu poniżej 1 roku.
czytaj dalej »

  • Biuro Posła do Parlamentu Europejskiego Stanisława Ożoga: ul. Hetmańska 9 pok. 104, 35-045 Rzeszów
  • tel: +48 17 853 30 97,
  • e-mail: biuro.stanislawozog@gmail.com